Artiklar med taggen Folkhälsomyndigheten

Produkt & reglering

”Erkänn snusets skademinimeringeffekter i ny ANDT-strategi”

”Erkänn snusets skademinimeringeffekter i ny ANDT-strategi”

Snusets skademinimeringeffekter och skademinimeringsprincipen är inte en del av Folkhälsomyndighetens förslag till ny ANDT-strategi. Istället föreslår myndigheten att man ska inkludera tobaksliknande produkter, som tobaksfritt snus, i strategin. – A...

Politik

För ett rökfritt Sverige 2025

För ett rökfritt Sverige 2025

Den 12-13 juni anordnade Folkhälsomyndigheten en konferens, kallad ”För ett rökfritt Sverige 2025”. Ett hundratal personer offentlig och ideell sektor och andra intresserade. Alla som tillhörde privat sektor fi...

Produkt & reglering

Snusare borttagna från folkhälsorapport

Snusare borttagna från folkhälsorapport

På uppdrag av regeringen lämnar Folkhälsomyndigheten varje år en rapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. I årsrapporten för 2017 kan man bland annat läsa att daglig tobaksrökning har...

Nyheter

”Varför ska vi som snusar lita på Gabriel Wikström?”

”Varför ska vi som snusar lita på Gabriel Wikström?”

Onsdag den 27 april spreds nyheten om Folkhälsomyndighetens nya krav på införande av varningstexter på snusdosor och borttagande av märkningen av nikotinhalten i snus innan den 20 maj. Kraven innebär att svensk...

Produkt & reglering

Stor uppståndelse efter larm om snusbrist

Stor uppståndelse efter larm om snusbrist

I och med ikraftträdandet av den nya tobakslagen den 20 maj slår snustillverkarna larm om risk för snusbrist. Anledningen till snusbristen är att snustillverkarna kommer ha svårt att hinna med de ändringar på s...

Nyheter

Mats Green (M): Ett dråpslag mot snuset

Mats Green (M): Ett dråpslag mot snuset

Även från politiskt håll kommer kritik mot Folkhälsomyndigheten och regeringens agerande kring införandet av nya krav på utformningen av snusdosorna. ”Det skulle vara intressant att höra om Folkhälsomyndighete...

Nyheter

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN GREPPAR TAG OM EJ ÄNNU KLUBBAD TOBAKSLAG

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN GREPPAR TAG OM EJ ÄNNU KLUBBAD TOBAKSLAG

I vår kommer den nya tobakslagen som just nu behandlas av lagrådet. I regeringens förslag till ny tobakslag framkommer att Folkhälsomyndigheten blir ny tillsynsmyndighet för snuset. Idag sker tillverkning av sn...

Nyheter

LAGRÅDSREMISSEN UNDERGRÄVER SNUSETS UNDANTAG

LAGRÅDSREMISSEN UNDERGRÄVER SNUSETS UNDANTAG

Den 3 december överlämnade folkhälsominister Gabriel Wikström lagrådsremissen ”Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv”. Samma dag fick TT ta del av remissen o...