Lagar och direktiv

Här finner du en sammanställning av direktiv, propositioner, lagar och utredningar som är aktuella för snusfrågan i Sverige och EU.
Lagar och förordningar
År Författare Titel Källa
2019 Socialdepartementet Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter Riksdagen
2012 Socialdepartementet Förordning om samordning inom alkohol-, narkotika, dopings-, och tobaksområdet m.m. (2012:606) Riksdagen
2014 Socialdepartementet Tobakslag 2005:369 Regeringen
2019 Socialdepartementet Tobaksförordning 2016:354 Riksdagen
2014 Europaparlamentet och Europeiska rådet Tobaksdirektiv 2014/40/EU EU
2014 Socialdepartementet Dir. 2014:108 Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv Regeringen
2013 Socialdepartementet Faktapromemoria 2012/13:FPM51 Reviderat tobaksproduktdirektiv Regeringen
Propositioner
Betänkanden
År Författare Titel Källa
2015 Göran Lundahl Mer gemensamma tobaksregler - Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet SOU 2015:6
2016 Göran Lundahl En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk SOU 2016:14

Lagar och direktiv