Fakta

Här finner du en sammanställning av direktiv, propositioner, lagar och utredningar som är aktuella för snusfrågan i Sverige och EU.

År Författare Titel Källa
2019 Socialdepartementet Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter Riksdagen
2019 Socialdepartementet Tobaksförordning 2016:354 Riksdagen
2014 Socialdepartementet Tobakslag 2005:369 Regeringen
2014 Europaparlamentet och Europeiska rådet Tobaksdirektiv 2014/40/EU EU
2014 Socialdepartementet Dir. 2014:108 Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv Regeringen
2013 Socialdepartementet Faktapromemoria 2012/13:FPM51 Reviderat tobaksproduktdirektiv Regeringen
2012 Socialdepartementet Förordning om samordning inom alkohol-, narkotika, dopings-, och tobaksområdet m.m. (2012:606) Riksdagen
2016 Socialdepartementet Regeringens proposition 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv Regeringen
2016 Göran Lundahl En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk SOU 2016:14
2015 Göran Lundahl Mer gemensamma tobaksregler - Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet SOU 2015:6
2022 Finansdepartamentet Höjd skatt på alkohol och tobak Regeringens proposition 2021/22:245