Om Snusforumet

Avsikten med Snusforumet är att öka kunskapen om snus och främja förståelsen för snus och snusprodukter.

Snusforumet är en redaktionell plattform om snus och svensk tobaks- och folkhälsopolitik. Bakom Snusforumet står Svenska Snustillverkarföreningen – en sammanslutning av företag och organisationer i Sverige som bedriver tillverkning, marknadsföring och försäljning av snus. Läs mer om Svenska Snustillverkarföreningen på deras hemsida.

Snusforumet är ett initiativ som syftar till att bidra med kunskap och fakta kring svenskt snus. Därför vänder vi oss främst till beslutsfattare, opinionsbildare och andra som är intresserade av snusfrågor.

Det här vill vi göra med Snusforumet

  • Skapa ett forum för kunskapsinhämtning om snus och snusprodukter i allmänhet
  • Följa den nationella implementeringsprocessen av EU:s tobaksdirektiv
  • Bevaka nyhetsflödet inom området rökfri tobak
  • Samla och begripligt presentera EU-direktiv, nationella lagar, förordningar och andra regelverk som har bäring på området
  • Samla och presentera utredningar och rapporter från akademin och andra institutioner som ägnar sig åt analys, forskning och utredning med bäring på snus och snusprodukter

Snusforumets redaktion välkomnar experter, forskare, branschföreträdare, politiker och andra intressenter att medverka i form av texter, utredningar och kommentarer . På Snusforumet presenterar vi löpande analyser och inlägg som speglar olika perspektiv och synsätt som rör snus. Här finns också information om aktuella evenemang, händelser och nyheter. De åsikter som presenteras på Snusforumet i inlägg, utredningar, kommentarer, intervjuer och artiklar är författarnas egna. Inkomna bidrag bearbetas redaktionellt men inte innehållsmässigt.

Välkomna att följa Snusforumet!

Patrik Strömer

Redaktör och generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen