Nikotin är ett mycket diskuterat ämne. Ofta tas det upp i samband med diskussioner om tobak och tobaksprodukter – trots att skadeverkningarna som uppstår av förbränning av tobaken (rökning) inte har med själva nikotinet att göra.

Nikotin kan vara beroendeframkallande. Olika nikotinprodukter kan dock leda till olika grad av beroende. Och nikotinet i sig orsakar inte cancer.

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna kring nikotin.

Vad är nikotin?

Nikotin är ett ämne som finns naturligt i tobaksplantan. Nikotinet fungerar som ett försvar för växten och skyddar den mot insektsangrepp. Nikotin klassificeras som en alkaloid. Alkaloider är en samling ämnen som förekommer i växtriket och som ofta har en medicinsk effekt på djur och människor. Andra alkaloider är till exempel koffein och morfin. Tobaksplantan är en potatisväxt och nikotinet finns i små mängder även i andra arter i denna växtfamilj, till exempel tomater och potatis.

Hur tas nikotin upp av kroppen?

De fyra vanligaste vägarna som nikotinet tas upp av kroppen är genom munnen, lungorna, huden och via näsans slemhinnor.

När man snusar tas nikotinet upp i munnens slemhinna och förs via blodomloppet till hjärnan. Det gör att nikotinet inte kan tas upp lika snabbt från snus som jämfört med rökning.

Hur snabbt kroppen tar upp nikotinet kan också ha en påverkan på hur beroendeframkallande det är. Nikotinläkemedel, som nikotinplåster eller nikotintuggummin, har precis som snus också en lägre upptagningstakt än till exempel cigaretter och är därmed inte heller lika beroendeframkallande. 

Är nikotin farligt?

Nikotin är inte någon hälsoprodukt men det är inte heller farligt för de flesta vuxna människor om det konsumeras i måttliga mängder. Höga doser kan dock leda till biverkningar som påminner om hur kroppen reagerar vid för stora doser av koffein, som kaffe eller energidrycker. Bland dessa biverkningar finns hjärtklappning, darrningar och illamående.

Barn och ungdomar är särskilt känsliga för nikotin och bör därför inte använda produkter som innehåller detta ämne. Det är också därför som snus och andra nikotinprodukter är försedda med en 18-årsgräns.

Nikotin bör inte heller användas av gravida eller ammande kvinnor. Nikotinet i blodet passerar över i modersmjölken, och det kan också ha effekt på fostrets tillväxt eftersom blodcirkulationen i moderkakan påverkas.

Det bör inte heller användas av personer med olika typer av hjärtproblem eller personer som har haft rubbningar i blodcirkulationen till hjärnan.

Nikotin orsakar inte cancer.

Hur påverkar nikotin kroppen?

När nikotinet tas upp av kroppen frigörs ett antal signalämnen i hjärnans belöningssystem. 

Hos de flesta som brukar nikotin leder detta till att deras känsla av välbefinnande ökar. För många har nikotinet också både en lugnande och en uppiggande effekt. Dessa känslor leder också till att nikotinet har en beroendeframkallande effekt.

Nikotinet påverkar blodcirkulationen och medför att puls och blodtryck stiger.

I låga doser har nikotin en stimulerande effekt på nervsystemet vilket leder till en ökad pigghetskänsla. I större doser har nikotinet en dämpande effekt på nervsystemet vilket leder till att man kan känna sig mer avslappnad.

När går nikotinet ur kroppen?

Hur lång tid det tar för nikotinet att gå ur kroppen varierar, men vanligtvis är nikotinet helt borta ur kroppen en till två veckor efter att man har slutat använda det.

Eftersom hjärnan har vant sig med nikotinet kan man därför få abstinenskänslor då man slutar använda det. Abstinensen kan ta sig olika former av uttryck. Exempel på dessa är sömnsvårigheter, huvudvärk eller irritation.

Hur mycket nikotin innehåller snus?

Vanligen ligger det mellan 0,8% upp till 2,0% för “extra starka”. Det förekommer också produkter på marknaden med ännu högre nikotinhalt. Nikotin får inte tillsättas till snus, eftersom snus är ett livsmedel. 

Tidigare angavs nikotinhalten i procent på snusdosorna men efter att EU:s tobaksdirektiv implementerades 2016 får svenska snustillverkare inte längre ange detta på förpackningarna.

Snustillverkaren Swedish Match har dock till exempel valt att ange nikotinhalten för alla sina produkter på sin hemsida.

Länkar för dig som vill läsa mer:

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Nikotin/

https://www.netdoktor.se/sluta-roka-sluta-snusa/artiklar/nikotinets-olika-vagar/

https://www.fda.gov/tobacco-products/health-information/nicotine-addictive-chemical-tobacco-products

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Snusforumets nyhetsbrev skickas ut ungefär en gång i månaden och innehåller en sammanfattning av det senaste inom snus- och tobaksnyheter. Läs mer och börja prenumerera här.