Produkt & reglering

Snusare borttagna från folkhälsorapport

På uppdrag av regeringen lämnar Folkhälsomyndigheten varje år en rapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. I årsrapporten för 2017 kan man bland annat läsa att daglig tobaksrökning har minskat både bland kvinnor och män. I gruppen 16–84 år uppgav 10 procent av kvinnorna och 8 procent av männen att de röker tobak dagligen år 2016. Motsvarande siffror för 2015 var 11 procent för kvinnor och 9 procent män. Givet tobaksrökningens väldokumenterat skadliga effekter är detta välkomna nyheter.

Minst lika intressant är vad som inte står i rapporten. Nytt för i år är att snusning inte alls anges. Tidigare har myndigheten, under rubriken levnadsvanor, redovisat motsvarande siffror för snusare men i årets upplaga är uppgifter om snusare borttagna. I statistikunderlaget framgår också att man har slutat ställa frågor om snusvanor.

Socialstyrelsens rapport

Även Socialstyrelsens fokuserar i sin lägesrapport över tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård 2017 på tobaksrökning och har helt valt bort att redovisa snusanvändningen.

Snusforumet hoppas att man i och med detta, inom de båda myndigheterna, tagit till sig av befintlig forskning och forskaruppmaningar och inser att det är orimligt att likställa användningen av tobakscigaretter med snus.

Riskerna med snus är mellan 95 procent och 99 procent lägre än riskerna med rökning. Snus bör därför ses som en möjlighet för att minska de skadliga effekterna av tobaksrökning och därmed förbättra folkhälsan.

Här kan du ta del av rapporterna i sin helhet.
Folkhälsomyndighetens årsrapport 2017
Socialstyrelsens Lägesrapport 2017