Politik
nicotine pouches nikotinportioner

Riktlinjer för nya tobakslagen skapar frågetecken

I samband med att den nya tobakslagen trädde i kraft infördes den 1 augusti även en lagstadgad 18-årsgräns för försäljning av vitt snus. Medan Svenska Snustillverkarföreningen välkomnar den nya tobakslagen återstår frågetecken kring Folkhälsomyndighetens publikation om riktlinjerna.

Den nya tobakslagen beslutades i Riksdagen den 21 juni i år. Utöver att nikotinprodukter, det vill säga vitt snus, nu har en 18-årsgräns gäller lagen även bestämmelser om produktanmälan, produktkrav och marknadsföring. Lagen går alltså på flera sätt i linje med de bestämmelser som branschen tagit fram, i syfte att själva ta ansvar för en tidigare obefintlig reglering av nikotinprodukter. Därmed välkomnar Patrik Strömer, generalsekreterare på Svenska Snustillverkarföreningen, den nya lagen.

– Branschen har i flera år efterfrågat en lag för hur tobaksfria nikotinportioner bör hanteras och har själva tagit fram bestämmelser i syfte att ansvarsfullt hantera försäljningen av dessa. Den nya lagen är symboliskt viktig och förhoppningsvis ett första steg i att visa att Sverige erkänner hälsovinsterna med rökfria nikotinprodukter, säger Patrik Strömer.

Nya tobakslagen innebär ingen större förändring

Branschen har tagit ansvar för regleringen av försäljning av nikotinfria produkter genom egna bestämmelser sedan 2019, när Livsmedelsverket bestämde att tobaksfria snusliknande produkter inte utgör livsmedel enligt den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (EFSA) definition. Tobakslagen är så pass lik branschens bestämmelser att Patrik Strömer inte tror att de nya reglerna kommer att innebära en större förändring.

Tobakshandlare fortsätter som vanligt

Strömers bild av läget speglas av en rad butiksägare som har uttalat sig i svensk media och tycker att lagen inte har haft särskilt stor effekt på deras arbetsrutiner utöver kravet att skicka in en ansökan om förnyat tillstånd från kommunen för att kunna fortsätta sälja vitt snus.

– Vi har haft 18-årsgräns sedan det vita snuset kom. I osäkra fall ber vi om legitimation. Kunderna är vana vid att visa legitimation när de är under 25 år, säger Fredrik Bondesson som jobbar på Pressbyrån i Eskilstuna till SVT.

Inte heller Kicki Danielsson som jobbar i en tobaksaffär i Kalmar har märkt av skillnaden.

– Nya lagen påverkar inte oss så mycket, vi behövde bara ta bort viss reklam som inte passade in i den nya lagen och anmäla till kommunen, säger hon till SVT.

Oklart om hälsovarningar från Folkhälsomyndigheten

Men Folkhälsomyndighetens presentation om de nya riktlinjerna på deras hemsida gör det fortfarande oklart kring hur hälsovarningarna bör formuleras. Bland annat får tobaksfria nikotinprodukter ”inte tillhandahållas på den svenska marknaden om de inte uppfyller vissa produktkrav. Kraven gäller innehåll och utformning, produktpresentation, innehållsdeklaration och hälsovarning.”

Detaljer kring krav på innehåll och utformning kommer i takt med att bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2023.

– Det är inte direkt tydligt vad som gäller. Branschen har ju egna hälsovarningar, men det framgår inte om de är godkända även i framtiden eller om myndigheten vill att det ska vara en särskild formulering, säger Patrik Strömer.