För ett rökfritt Sverige 2025

NyheterTagged , , ,

Den 12-13 juni anordnade Folkhälsomyndigheten en konferens, kallad ”För ett rökfritt Sverige 2025”. Ett hundratal personer offentlig och ideell sektor och andra intresserade. Alla som tillhörde privat sektor fick namnskyltar där det stod att de representerade ”Tobaksindustrin.

Kuriöst.

Det är uppenbart att förekomsten av snus ställer till det rejält hos de aktivister som säger sig vilja minska rökningen. För alla vet att Sverige är det land i EU där männen röker minst och det enda land där kvinnor röker mer än män. Samtidigt är ungefär var femte svensk man snusare. Till och med den inflygda chefen för FCTC på världshälsoorganisationen WHO, Vera Luiza da Coste e Silva kände sig manad att ställa frågan till auditoriet: ”Detta att ni har ett undantag för snus inom EU, är det bra för Sverige eller bra för tobaksindustrin?”

Ja, om alltså inte en högt uppsatt chef inom FN kan dra slutsatsen att EU:s lägsta andel av rökrelaterade sjukdomar som lungcancer och KOL är något bra för Sverige, så är det kanske inte för mycket begärt att mer närsynta svenskar ska kunna dra en korrekt slutsats.

Jag frågade flera personer vad som egentligen är problemet: Är det sjukdomar, rökning, tobak, snus eller nikotin? Konstigt nog kunde ingen svara på den frågan. Och då det är omöjligt att lösa ett problem om man inte vet vad problemet är, så lär det inte bli några konstruktiva förslag från tobakskontrollorganisationerna. Att uppskattningsvis 400 000 av de svenska snusarna är före detta rökare är ett faktum som dessa personer är resistenta emot.

Genom att konsekvent vara emot snus, som inte har någon synlig hälsopåverkan i statistiken, agerar man på liknande sätt som vaccin-motståndare. Vaccin är inte heller ”helt ofarligt”, men alla medicinskt kunniga vet också att det medför större risker att drabbas av en sjukdom än att få ett stärkt immunförsvar.

För den som av någon anledning vill veta mer om vad som avhandlades på konferensen går det att läsa dokumentationen genom att klicka här.

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen