Produkt & reglering

”Erkänn snusets skademinimeringeffekter i ny ANDT-strategi”

Snusets skademinimeringeffekter och skademinimeringsprincipen är inte en del av Folkhälsomyndighetens förslag till ny ANDT-strategi.

Istället föreslår myndigheten att man ska inkludera tobaksliknande produkter, som tobaksfritt snus, i strategin.

– Att svenska myndigheter fortfarande låtsas som att snuset inte är en förklaring till det låga antalet svenska rökare är ofattbart, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkareföreningen.

Den nuvarande strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT) gäller för åren 2016-2020 och ska ersättas under året. Som ett led i detta arbete arbetar Folkhälsomyndigheten med att bereda frågan och ta fram ett underlag som regeringen ska fatta beslut om.

Nu har myndigheten inkommit med sitt förslag. 

– Sammantaget visar Folkhälsomyndighetens uppföljning att myndigheternas arbete har skett enligt regeringens prioriteringar och att utvecklingen generellt har gått åt rätt håll inom alkohol- och tobaksområdet. Till exempel har riskkonsumtionen av alkohol och andelen som röker i befolkningen minskat, säger enhetschef Anna Månsdotter på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten uppmärksammar alltså det faktum att allt färre av svenskarna röker.

Snusets skademinimeringeffekter välkänt

Däremot erkänner inte myndigheten att denna utveckling har något att göra med att snus är tillåtet i Sverige.

– Sverige är det enda landet i EU som tillåter snus och vi har har också lägst förekomst av lungcancer i EU. Beror det på ”breda tobakspreventiva åtgärder”? Hur länge till ska regeringen, Folkhälsomyndigheten och horder av anti-tobaksaktivister tillåtas leva i förnekelse inför det uppenbara?, frågar sig Patrik Strömer.

Sveriges förhållandevis låga andel rökare har gett internationell uppmärksamhet. Att snus är ett mindre skadligt alternativ till cancerframkallande cigaretter och därför bör finnas tillgängligt som ett alternativ för rökare har därmed också fått allt större spridning internationellt.

Fortfarande gamla dogmer som gäller

Bland annat konstaterade amerikanska läkare nyligen att snus har stora fördelar jämfört med cigaretter apropå Covid-19-pandemin och dess skadeverkningar.

– Skademinimering har länge varit en viktig del inom alkoholpolitiken och det finns också riksdagsbeslut på att den principen ska gälla narkotika. Men inom tobak – där skillnaden i hälsopåverkan är som störst – är det fortfarande gamla dogmer som gäller. Det är inkonsekvent och strider mot både vetenskap och sunt förnuft, säger Patrik Strömer.

I sitt förslag skriver Folkhälsomyndigheten bland annat att man föreslår att den nya ANDT-strategin även bör omfatta tobaksfritt nikotinsnus.

– Det är bara ytterligare ett bevis på att det gått prestige i den här frågan från myndighetshåll och ett steg i fel riktning. Att få fler att sluta röka är ett mål som vi alla delar. Men då måste man också inse fördelarna med de mindre skadliga alternativ som finns. Erkänn skademinimeringsprincipen och snusets effekter i den nya ANDT-strategin och lyft upp huvudet ur sanden, säger Patrik Strömer.