Statistik
folkhälsorapporten 2021 snus

Folkhälsorapporten visar: Sverige nära hälsomålet

Folkhälsorapporten avslöjar att hälsomålet snart är uppnått.

Enligt Folkhälsomyndigheten röker sex procent av svenskarna dagligen. 

– Bland unga kvinnor är det nu för första gången fler som snusar än som röker. Detta är en stor vinst för framtida hälsa, säger Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer.

Världshälsoorganisationens mål är att högst fem procent ska vara dagligrökare.

Enligt Folkhälsorapporten så är detta snart uppfyllt i Sverige. Den senaste undersökningen från november 2021 visar att sex procent av svenskarna röker dagligen – en rejäl minskning från 2014 då 16 procent rökte dagligen.

Mest utmärkande är trenden bland unga. 

Bara tre procent bland unga röker enligt Folkhälsorapporten

Bland 16-29-åringar är det idag bara tre procent som röker dagligen. Och bland unga kvinnor är det för första gången fler som snusar än som röker. Ett trendbrott som är värt att uppmärksamma enligt Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer.

Han menar att snuset tidigare har varit stigmatiserat bland kvinnor. En norm som nu tycks vara på väg att försvinna.

– Det är inget konstigt längre om någon stoppar in en prilla i stället för att tända en cigarett. Kanske har rökförbudet på uteserveringar bidragit eller förstärkt den effekten, kanske hade den utvecklingen skett i alla fall. Vad vi nu ser i statistiken är färre kvinnor som röker och fler som snusar. Vi kan därmed på sikt förvänta oss färre fall av lungcancer och andra rökrelaterade sjukdomar, säger Patrik Strömer.

Ny tobakspolitik krävs

Folkhälsorapporten ges ut av Folkhälsomyndigheten och baseras på enkätsvar från ungefär 17 500 personer mellan 16 och 84 år.

Och enligt Patrik Strömer är årets resultat ett kvitto som motiverar en ny svensk linje inom tobakspolitiken.

– Var inte rädda för snuset, även om nikotin är beroendeframkallande. Snus är en produkt som hjälper rökare att sluta och har hindrat många från att börja. Anpassa skatten så att den speglar hälsoriskerna och samhällets kostnader. Och följ riksdagens beslut från i juni i år om att inte längre låtsas som att all ”tobak” är samma sak, säger han.