Produkt & reglering
Finland Sweden Sverige

Sverige vs. Finland: Snus, tobakskontroll och folkhälsa

Finland rankas konsekvent högre än Sverige när det gäller tobakskontroll. Men leder Finlands högre rankning till faktiska folkhälsovinster? Snusforumet tar en närmare titt.

Sverige och Finland delar en lång och komplicerad historia som nordiska grannar, åtskilda av Östersjön. I vissa avseenden känns det som att vattnet är en lättöverskriden bäck. I andra avseenden är det mer som en ocean.

I ungefär 700 år styrdes större delen av dagens Finland av svenska kungar tills Ryssland tog över territoriet 1809. Händelsevis var detta runt den tid då snus började öka i popularitet bland bönder och arbetare i regionen. Trots att Finland hamnade under rysk kontroll förblev finländarnas band till Sverige starka, inte minst med en starkare snuskonsumtion än andra länder i regionen.

De två ländernas speciella relation utvecklades efter Finlands självständighet 1917. Det är ingen slump att länderna beslutade att tillsammans ansluta sig till EU och NATO.

Och medan både Finland och Sverige blev EU-medlemsstater 1995, ledde svenskarnas förkärlek för snus, att dåvarande regeringen prioriterade  att förhandla fram ett undantag till EU:s snusförbud från 1992 som ett villkor för anslutning.

Sedan dess har finländare endast kunnat få tag på snus genom att korsa den svenska gränsen i norr, eller köpa det på internationellt vatten ombord på en av de populära färjorna som fraktar passagerare över Östersjön.

Finlands snusförbud som tilldelades av EU kan ha komplicerat livet för finska snuskonsumenter, men det har också gett ett levande experiment för att undersöka sambandet mellan restriktiva tobaksregler och folkhälsa.

Tobakskontrollsskalan: Finland slår Sverige

Sedan 2010 har Finland rankats högre än Sverige på Tobakskontrollskalan (TCS), ett delvis EU-finansierat initiativ som syftar till att systematiskt mäta och spåra tobakskontrollsinsatser över hela Europa.

I den senaste utgåvan av rankningen, publicerad i slutet av 2022, hamnade Finland på sjunde plats medan Sverige hade fallit från plats 16 till 25. Finlands höga rankning innebär att landet anses göra mycket starkare och mer effektiva åtgärder för tobakskontroll jämfört med Sverige.

Utgår man från att det primära syftet med åtgärder för tobakskontroll är att minimera rökning och dess negativa hälso- och samhällseffekter, borde det innebära att Finland också har lägre rökningsfrekvens än Sverige och att färre personer insjuknat i tobaksrelaterade sjukdomar än i Sverige. Med andra ord borde till exempel en lägre andel finländare röka jämfört med svenskar och Finland borde ha lägre förekomst av lungcancer än Sverige för att motsvara det högre betyg som Finland har fått enligt tobakskontrollsskalan.

Men siffrorna berättar en annan historia – särskilt när man ser på befolkningar som konsumerar snus.

Nuvarande rökare: Sverige slår Finland

Trots att Finland rankas högre än Sverige enligt tobakskontrollsskalan har Finland en högre andel rökare än Sverige. Data från Eurobarometern visar att mer än dubbelt så många finländare (15 procent) röker för närvarande jämfört med svenskar (7 procent). Snusforumet har valt att använda Eurobarometerns siffror för att visa mest lämplig jämförelse mellan Sveriges och Finlands rökningsfrekvens. Snusforumet utgår dock alltid från Folkhälsomyndighetens data gällande Sveriges rökningsfrekvens. Enligt de siffrorna röker endast 6 procent svenskar i dagsläget.

När man tittar på historiska Eurobarometer-data har Sverige konsekvent haft färre rökare än Finland. Medan andelen svenska rökare minskade år efter år, ökade faktiskt Finlands rökningstakt mellan 2010 och 2012.

Endast i den mest aktuella datan har Finland uppnått en märkbar minskning till under 20 procent. Men Finland har fortfarande en högre andel rökare idag än vad Sverige hade för mer än ett decennium sedan – trots dess höga rankning på tobakskontrollsskalan.

Rökningsfrekvens – kön: Sverige slår Finland

Om man ser längre tillbaka och isolerar rökningsfrekvensen enligt kön, blir det tydligt att Finland har halkat efter Sverige när det gäller att minska rökningen under större delen av de senaste tre decennierna.

1980 var rökningsfrekvensen bland svenska och finska män ungefär densamma. Medan rökningen bland män har minskat i båda länderna, är minskningen betydligt brantare i Sverige. Klyftan vidgades efter 1995, när båda länderna anslöt sig till EU och Sverige lyckades behålla sitt undantag från EU:s snusförbud.

Sedan 2010 har klyftan minskat något, men rökningsfrekvensen bland svenska män är fortfarande ungefär hälften av de finska männen.

Jämför man rökningen bland kvinnor mellan länderna, ser man att andelen har minskat stadigt bland svenska kvinnor sedan 1980-talet. I Finland rökte däremot cirka 20 procent av kvinnorna fram till 2000. Rökningen minskade i ungefär samma takt under det följande decenniet.

Men från 2010 fram till idag har rökningen bland finländska kvinnor slutat minska och stabiliserats på cirka 16 procent. I Sverige har däremot rökningen bland kvinnor minskat kraftigt till cirka 8 procent.

Även om utvecklingen har varierat något är det tydligt att rökningsfrekvensen bland både män och kvinnor i Sverige är ungefär hälften av vad den är i Finland, även om Sverige enligt uppgift presterar ”sämre” när det gäller tobakskontroll.

Tobaksrelaterad dödlighet – män: Sverige slår Finland

I slutändan drivs ansträngningarna att få människor att sluta röka av en önskan att förbättra folkhälsan och förhindra så många tidiga dödsfall som möjligt. En jämförelse mellan Sverige och Finland när det gäller tobaksrelaterad dödlighet visar hur Sveriges längre och starkare tradition av snus gav landet ett betydande försprång i att minska rökrelaterade dödsfall.

1990 dog 229 av 100 000 finländska män av rökrelaterade sjukdomar som lungcancer och KOL, jämfört med endast 160 i Sverige. Vid den tiden var rökningstakten bland män i Finland 32 procent, jämfört med endast 25 procent i Sverige.

Sedan dess har tobaksrelaterad dödlighet minskat i båda länderna och Finland har lyckats minska klyftan. Men Sverige behåller en fördel enligt siffror från den senaste studien Global Burden of Disease.

Slutsats: Sverige slår Finland tack vare snus

Finland kanske har hunnit före Sverige när det kommer till NATO-medlemskapet och att de rankar högre än Sverige som världens lyckligaste land. Men när det gäller att minska rökningstakten och skörda de folkhälsofördelarna som följer har Sverige – till stor del tack vare snus – en klar fördel över Finland, trots vad tobakskontrollsskalan säger.