Produkt & reglering
Tobaksfria nikotinportioner

Tobaksfria nikotinportioner regleras – men regeringen tar inte chansen

Tobaksfria nikotinportioner ska förses med en 18-årsgräns från 1 augusti 2022.

Det föreslår regeringen i en ny lagrådsremiss, som väntas presenteras för riksdagen inom kort.

Tobaksfria nikotinprodukter har länge befunnit sig i en regleringsmässig gråzon, men nu ska det bli ändring på det.

Traditionellt snus har sedan 1971 varit klassificerat som en livsmedelsprodukt med Livsmedelsverket som reglerande myndighet.

Sedan tobaksfria snusliknande produkter introducerades på den svenska marknaden 2016 har även de hanterats av Livsmedelsverket. 2019 kom myndigheten fram till att tobaksfria produkter, som används på samma sätt som snus, inte utgör livsmedel enligt den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (EFSA) definition.

Omröstning i riksdagen inom kort

Därmed hamnade frågan på Socialdepartementets bord, vilket ledde till att en utredning tillsattes. Utredningens förslag har nu klubbats av regeringen och skickas därför vidare till Lagrådet som en lagrådsremiss.

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som Lagrådet granskar för att se att förslaget inte strider mot någon lag. Därefter väntar omröstning i frågan i riksdagen.

Regeringen, via Socialdepartementet, skriver att ”ambitionen är att ett färdigt förslag ska kunna överlämnas till riksdagen inom kort”.

Tobaksfria nikotinportioner får 18-årsgräns

I förslaget skriver regeringen att tobaksfria nikotinprodukter som vitt snus ska förses med 18-årsgräns. Dessutom införs nya regler när det gäller marknadsföringen och hur förpackningarna ska märkas. Enligt lagförslaget ska nikotinportioner omfattas av livsmedelslagstiftningen och benämnas som “snusliknande produkter”.

Om förslaget går igenom ska det bli olagligt att marknadsföra produkterna till ungdomar under 25 år.

– De senaste åren har flera nya tobaksfria produkter som innehåller nikotin börjat säljas och marknadsföras på ett sätt som kan tilltala barn och unga. Regeringen vill säkerställa ett högt skydd för barn och unga, och det är därför vi lägger fram lagförslag på en hårdare reglering, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Branschöverenskommelse redan på plats

Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer har tidigare efterlyst en tydligare reglering av nikotinportioner, eftersom lagstiftningen har varit otydlig.

Formellt kommer de nya reglerna dock inte innebära någon större förändring.

– Branschen och de fyra stora tillverkarna i Sverige har i flera år agerat ansvarsfullt och själva tagit fram en överenskommelse för hur tobaksfria nikotinportioner bör hanteras. Regeringens förslag påminner på många sätt om hur denna överenskommelse, med 18-årsgräns, varningstext och reglerad marknadsföring som är grunden, säger Patrik Strömer.

Tobaksfria nikotinportioners potential för rökavvänjning

Patrik Strömer är däremot kritisk till att regeringen inte heller den här gången tar chansen att utreda hur tobaksfria nikotinportioner skulle kunna användas för att få fler att sluta röka.

– Jag är inte förvånad, eftersom det finns en utbredd ovilja från svenska myndigheter att se potentialen i rökfria produkter. Men någon gång borde ju polletten trilla ner. Sverige är redan det land i EU där männen har överlägset lägst förekomst av lungcancer och andra rökrelaterade sjukdomar. Enligt den senaste Folkhälsorapporten är målet i princip uppnått om att högst fem procent ska vara dagligrökare. Och nu har ju till och med EU börjat prata om skademinimering. 

– Snus och nya produkter som nikotinportioner kan hjälpa ännu fler att sluta röka, om regeringen och Folkhälsomyndigheten bara kunde inse detta uppenbara sammanhang, säger Patrik Strömer.