Opinion

Snusåret 2019: En sammanfattning

Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer reflekterar över årets största händelser när det gäller snus, samhället, och vad han önskar från tomten till nästa år.

När jag får frågan ”Hur går det med snuset?”, så brukar svaret bli att ”med snuset går det bra, men det är värre med politik och regleringar”. Lite grann har det varit så under detta år. 

I resten av världen är det allt fler som upptäcker snusets förtjänster. Den ansedda medicinska tidskriften The Lancet publicerade redan 2017  i “Global Burden of Disease” statistik som visar att svenskt snus inte utgör något folkhälsoproblem och inte är kopplat till några dödsfall. 

Detta till skillnad från rökning, eller annan rökfri tobak som används i andra länder. Det går långsamt för många att ta till sig fakta, men i takt med att kunskapen sprider sig och når allt fler, blir det också uppenbart för människor runt om i världen vilken fantastisk produkt snuset är!

Det är delvis slumpen och delvis ett målmedvetet kvalitetsarbete som har lett fram till att svenskt snus 2019 är livsmedelsreglerat och ett njutningsmedel för vuxna som inte utgör någon hälsorisk, så länge du för övrigt är frisk och mår bra.

Historiskt FDA-beslut om snus

Efter flera års noggrann vetenskaplig granskning, med över 100 000 sidor vetenskaplig litteratur, studiebesök i Sverige och särskilda utfrågningar och hearings kom FDA (Food and Drug Administration) fram till att ”snus är mindre farligt än cigaretter”. 

Detta är inget okänt för den som följt vetenskapen, men eftersom FDA är en myndighet så finns det andra faktorer att ta hänsyn till än de strikt medicinska. Det är intressant att två stora marknader skiljer på cigaretter och snus, men på olika sätt. 

I USA är det alltså en vetenskaplig grund som slagit fast att snus är bättre än cigaretter, medan EU tvärtom förbjuder snus och där grunden för detta är moralism och populism.

Snus kan nu säjlas lagligt i Schweiz

Glädjande nyheter under året kom också från Schweiz. Det neutrala alplandet har sedan flera år haft en politisk process för att reglera snus och tillåta försäljning, men då högsta förvaltningsdomstolen slog fast att det tidigare förbudet inte hade laglig grund, så upphävdes detta något tidigare än förväntat

Så fungerar det i en rättsstat. Lagarna gäller även för politiker. Och ju fler schweizare som snusar, desto färre röker och därmed förbättras folkhälsan så en seger även där!

Sveriges ny tobakslag: rökförbud, tillståndsplikt

I Sverige beslutades i december 2018 om en ny tobakslag. Den 1 juli trädde förbudet mot rökning på en del offentliga platser, samt på uteserveringar i kraft. Snuset skulle inte påverkas av den nya lagen. (förutom att staten har bestämt att det måste vara 20 prillor i en konsumentförpackning med portionsförpackat snus, kom inte och säg att svenska politiker inte bryr sig om de verkligt viktiga frågorna!).

Först i november trädde en annan del av lagstiftningen i kraft, nämligen att det krävs tillstånd för att sälja tobak. Vad som borde vara en enkel och skyndsam kommunal handläggning har tyvärr visat sig bli ett byråkratiskt och rättsosäkert litet monster. Om det beror på att kommunerna aktivt vill minska antalet försäljningsställen, behöver pengar som tas från företagen eller är så ineffektiva i sina rutiner går inte att svara på. 

Men dyrt har det blivit, det skiljer mellan 2 050 kronor och 12 000 kronor att bara ansöka om tillstånd. Ingen som tycker att medborgare i Sverige ska behandlas lika inför lagen kan tycka att utfallet här är bra. Ännu värre är att det är dyrare att vara laglydig än att helt enkelt strunta i lagen och betala böter

Snus 2020: ANDT, folkhälsa, och klok policy

Av tomten önskar jag mig nu att en ny ANDT-strategi från regeringen klarar av att skilja på cigaretter och snus, och att alla människor lär sig skillnaden på korrelation och kausalitet. 

Mitt nyårslöfte är samma som för tidigare år: Med snusdosan i handen lovar jag att kämpa för sanning, folkhälsa, vetenskaplig stringens, korrekt information, klok policy och välförtjänt njutning för vuxna personer. 

Så länge det finns länder där snus är förbjudet fortsätter kampen mot förbudsivrare!

God Jul och Gott Nytt År!

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen