Opinion
Bild på Snuskommissionen

”Folkhälsomyndighetens myndighetsmyteri”

Folkhälsomyndigheten ägnar sig åt svepande formuleringar, ignorerar sitt uppdrag och tycks snarare ta direktiv från WHO än från regeringen. Nu behöver regeringen skärpa instruktionen till myndigheten, skriver representanter för Snuskommissionen på Dagens Industris debattsida.

Snuskommissionens debattörer riktar i en debattartikel i Dagens Industri hård kritik mot Folkhälsomyndigheten för att misstolka det regeringsuppdrag man fått tillsammans med Socialstyrelsen och SBU, kring att redovisa de relativa hälsoriskerna med olika tobaksprodukter:

”Istället lyckas myndigheterna med konststycket att misstolka den egna utredningen och i sina slutsatser hävda ett samband mellan snus och olika sjukdomar som de själva tidigare i texten betonat att det inte finns några belägg för. Den i direktiven begärda jämförelsen uteblev dessutom helt.”

Regeringen lämnade utredningen utan åtgärd och presenterade i stället ett förslag om att sänka skatten på snus med motsvarande tre kronor per dosa samtidigt som den höjs på cigaretter med fyra kronor per paket. Regeringens fokus på skademinimering får dock inte genomslag i myndigheternas arbete menar debattörerna:

”I sitt remissvar hänvisar Folkhälsomyndigheten till WHO:s ramkonvention som innebär att all tobak ska behandlas lika: Öka priset på tobaksvaror så minskar konsumtionen. Om man röker eller snusar spelar ingen roll. Socialstyrelsen använder samma argumentation; lägre skatt på snus ökar konsumtionen och därmed ohälsan. Detta oaktat att Sverige väljer bort de dödliga cigaretterna till förmån för snuset som du kan leva med.”

I debattartikeln uppmanar Snuskommissionen regeringen att förtydliga instruktionen till Folkhälsomyndigheten:

”Regeringen måste för den egna trovärdighetens skull skriva in sin nya tobakspolitiska linje i ett tillägg till regleringsbrevet. Om generaldirektören fortfarande vägrar att anpassa sig finns det säkert andra därute som kan ta över uppgifterna.”