Produkt & reglering

Tillståndspliktprocessen “sätter demokratiska principer ur spel”

Att sälja tobak illegalt är billigare än att ansöka om tillstånd. Det visar en ny dom i Södertörns tingsrätt som uppmärksammas av Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson.

– Det är fullständigt bisarrt att skötsamma företagare får ta smällen, säger Pär Bygdeson.

Sedan 1:e november gäller kommunal tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror i Sverige.

Det innebär att alla butiker som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om ett tillstånd från kommunen, och betala en avgift för detta.

Dessutom måste företagarna betala en årlig tillsynsavgift. Hur höga avgifter det handlar om varierar från kommun till kommun, vilket Snusforumet berättat om tidigare.

Pär Bygdeson är vd för Livsmedelshandlarna och han uppmärksammar nu det faktum att det till och med kostar mer att skaffa sig ett tillstånd, än att dömas för att sälja tobak illegalt.

Dagsböter ’meningslöst’

I Södertörns tingsrätt dömdes en person nyligen för att ha sålt tobak illegalt under en längre tid. Personen dömdes även för att ha sålt alkohol illegalt, vilket räknades som ett grövre brott.

Domen för samtliga förseelser blev dagsböter på 7 500 kronor. Något som alltså ska jämföras med genomsnittsavgiften för att ansöka om kommunalt tillstånd i Sverige som är cirka 7 669 kronor.

– Om man säljer tobak och alkohol illegalt så får man anta att man inte har någon större beskattningsbar inkomst. Därmed blir dagsböter ett fullständigt meningslöst vite för den här typen av brott, säger Pär Bygdeson.

Driva egen agenda

Han ifrågasätter också skarpt hur svenska kommuner och myndigheter hanterar tillståndsprocesserna och menar att det finns flera exempel på hur tjänstemän agerar som aktivister som försvårar och fördyrar processerna medvetet.

– Det handlar om personer som helst hade velat ha ett totalförbud mot tobak. Nu finns det inget sådant och då agerar de på det här sättet istället. Det är ett sätt att sätta demokratiska principer ur spel och man kan tjuvkoppla systemet om man struntar i den klassiska tjänstemannarollen och istället ser myndigheter som en arbetsplats där man kan driva sin egen agenda, säger Pär Bygdeson.

Livsmedelshandlarna var egentligen positiva till ett tillståndsförfarande, men Pär Bygdeson menar att processen borde göras mycket enklare.

– Jag ser inte varför tobak ska behandlas annorlunda än folköl eller receptfria läkemedel. Det borde räcka med en enkel juridisk prövning av personen som ansöker, speciellt när det gäller butiker och företag som funnits i flera år, säger Pär Bygdeson.

Läs mer:

Tobaksförsäljningen: ”Tjänstemän driver politiska agendor” (Fri Köpenskap)