Forskning

Forskare kritiserar norsk snusstudie och varnar för “politiker i labbrock”

En norsk studie påstås visa tydliga samband mellan snusning och cancer. Men studien är kraftigt missvisande, skriver Knut Peder Heen, forskare på högskolan i Molde, i en debattartikel i tidningen Romsdals Budstikke.  Heen varnar för ”politiker i labbrock”.  

Studien är en så kallad systematisk översikt från Folkhälsoinstitutet, Cancerregistret och Statens arbetsmiljöinstitut STAMI. Forskarna har granskat och sammanställt forskning som finns inom området. Studien visar bland annat att risken för bukspottkörtelcancer troligen är dubbelt så hög hos personer som regelbundet snusar.

Men Knut Peder Heen, Førsteamanuensis i ekonomi på högskolan i Molde, menar att det är politiska motiv som ligger bakom metod och urval.  

Knut Peder Heen reagerade på flera tveksamheter i studien när den publicerades och läste därför in sig på forskningslitteraturen på området. Han kom fram till att studiens resultat är ”värdelös” ur ett vetenskapligt perspektiv. Metoden som används i snusforskningen är dokumenterat problematisk och, menar Heen, designad på ett sådant sätt att snusbruk döms på förhand.

I stället för att testa en teori en gång, testar forskare sambandet mellan snusbruk och 15 till 20 olika cancertyper, vilket ökar sannolikheten för falskt positiva resultat. Forskare som Stanford-professorn John Ioannidis har tidigare diskuterat denna problematik, men hans arbete nämns inte i den aktuella forskningen om snus. Till exempel visar studien att snusbrukare har lägre risk än den genomsnittliga befolkningen för munhålecancer, men högre för ändtarmscancer, vilket är motsägelsefullt eftersom snus placeras i munnen, menar Knut Peder Heen.

Författarna verkar favorisera vissa resultat över andra. De ignorerar exempelvis nyare studier som inte finner något samband mellan snusbruk och bukspottkörtelcancer, och väljer i stället äldre studier med svagare bevis.

I motsats till deras studie visar de mest omfattande och pålitliga studierna, ledda av Marzieh Araghi mellan 2017 och 2021, mestadels inget samband mellan snusbruk och cancer, enligt debattartikeln.

Heen ifrågasätter objektiviteten i studien och varnar för ”politiker i labbrock”. ”Vetenskapens goda namn och rykte kan lett missbrukas av politiker, byråkrater, och aktivister till att föra fram deras åsikter under falsk flagg”, skriver han.

Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen delar Knut Peder Heens bild av nikotinforskningens brister:

– Varför är det så att Sverige, det enda EU-landet som tillåter snus, också har den lägsta andelen rökare? Varför har Sverige en genomsnittlig användning av nikotin, men bara hälften så hög risk för lungcancer bland män jämfört med andra EU-länder? När det inte finns någon forskning är den enkla politiska metoden att ignorera dessa motsägelser, säger han.