Opinion

Varför kämpar inte Sveriges regering för folkhälsan i EU?

När EU överväger att skärpa reglerna för nikotinpåsar väcker Sverige uppmärksamhet genom att inte märkas. Medan andra länder förespråkar förbud, förblir Sverige passivt. Nu uppmanar experter regeringen att ta en aktiv roll och stå upp för de erfarenheter som gjort Sverige till världsledare inom folkhälsan.

Den pågående debatten inom EU om vitt snus har tagit ny fart sedan Dagens Nyheter skrivit att EU överväger totalförbud för vitt snus. Men när länder som Belgien och Nederländerna trycker på för ett förbud är Sveriges tystnad oroande. Experter och förespråkare i Sverige uppmanar nu regeringen att ta en mer aktiv roll i diskussionen.

Jörgen Hettne, professor i kommersiell rätt, betonar i Dagens Nyheter att det börjar bli bråttom om Sverige ska kunna hävda sin ställning för en reglering av vitt snus.
– Det ligger rimligtvis i allas intresse att det inte finns en okontrollerad produkt på marknaden. Om jag var den svenska regeringen skulle jag medverka till att vissa EU-gemensamma restriktioner införs. Om Sverige vill slå vakt om det vita snuset bör man agera politiskt i tid, vilket verkar vara nu, säger han till Dagens Nyheter

Sveriges unika ställning i EU, med vårt undantag för snus, är också ett tydligt exempel på hur skademinimering främjar folkhälsan. Sverige är på väg att bli världens första rökfria nation eftersom svenskarna i hög grad valt snuset i stället.  Men när EU överväger att förbjuda nikotinpåsar, väcker Sveriges passiva hållning oro.

Bengt Wiberg grundare av det internationella nätverket EUforsnus uppmanar i en debattartikel i Sydöstran svenska politiker att agera för att Sverige ska försvara snuset och dess positiva effekter på folkhälsan:

 ”Det finns alltså god anledning att tro att om européer snusade i lika hög utsträckning som svenskar så skulle hundratusentals liv kunna räddas varje år. Trots detta väljer alltså svenska myndigheter att stå tysta när EU-kommissionen får rådet att förbjuda nikotinpåsar som är den enda snusprodukten som tillåts i övriga Europa (med några undantag).”

Patrik Strömer, ordförande för Svenska Snustillverkarföreningen, är besviken över regeringens misslyckande med att försvara Sveriges prestationer.
– Det är obegripligt att Sveriges regering inte lyfter fram att Sverige har två rökfria generationer, att svenska män har hälften så stor risk för lungcancer som EU-snittet och att Sveriges befolkningen snart kan betraktas som rökfri. Ett tungt ansvar vilar på Socialdepartementet som aktivt avstått från att informera om sanningen om den svenska erfarenheten, säger han.