Politik
ANDT

ANDT-strategi: ersätt utopi med skademinimering

Sveriges nya ANDT-strategi borde sluta sätta utopiska mål och istället rikta in sig mot att minimera skadorna. Det var slutsatsen av en paneldebatt om tobakspolitik som nyligen hölls i Stockholm.

Debatten hölls mellan fyra riksdagsledamöter och var en del av seminariet “Världens mest framgångsrika misslyckade tobakspolitik: Är det dags att skärpa eller ompröva?” som arrangeras av Convenience Stores Sweden, New Nicotine Alliance Sweden, och Podden Hälsa för ohälsosamma.

– Vi är inkonsekventa i vårt perspektiv på olika saker som man kan bli beroende av. Ibland är vi för skademinimering. Ibland är det en utopisk idé om nollvision, säger Joar Forssell (L) som sitter i skatteutskottet.

ANDT-strategin är ’rätt konstig’

Han tycker det är “rätt konstigt” att Sverige försöker skapa en ANDT-strategi som omfattar många saker som hanteras helt olika i andra sammanhang.

– Det är märkligt för antingen kommer man att bli överreglerande med principer som inte går att applicera på alla områden. Eller så kommer den att bli helt tandlös, säger Joar Forssell.

Det vore bättre, enligt honom, att ha skademinimering som mål. Då skulle man kunna behandla snus på ett annat sätt än cigaretter, till exempel. Man kunde också lätta upp lagstiftningen kring vissa typer av narkotika för att slå ut kriminell verksamhet.

Han får medhåll från Moderaternas John Weinerhall. Han sitter i det socialutskott som under våren väntas att behandla den nya ANDT-strategin.

– I grund och botten är ANDT-strategin märklig i sin utformning eftersom den blandar ihop alkohol, narkotika, tobak och dopning, säger han. Vi måste ha mer av ett skademinimeringsperspektiv.

Snus ’inte någon politisk uppfinning’

Weinerhall lyfter också en idé som har diskuterats tidigare, nämligen att avskaffa ANDT-strategin helt och ersätta den med riktlinjer och mål för de särskilda områdena. 

Han påpekar också att en så effektiv skademinimeringsprodukt som snus “är inte någon politisk uppfinning”.

– Vi har mycket lägre tobaksrelaterad dödlighet i Sverige. Och det finns ingen ANDT-strategi i världen eller varningstexter eller skrämselpropaganda som orsakar det. Det är marknaden som har sett till de som väljer att bruka nikotin gör det genom en mycket mindre farlig produkt, säger Weinerhall.

Mats Wiking (S), också ledamot i socialutskottet, säger att narkotika är högprioriterat från regeringens sida då den ses som “det största problemet på det här området”.

Mats Wiking visar sig dock att vara öppen för att nytt grepp när det gäller att införa skademinimering som mål istället för minskat bruk när det gäller tobak.

– Om ny forskning om snus kommer ut så måste vi titta på det, säger han. Vi måste titta på forskningen och remissvaren innan vi kan ta ett beslut om det skulle ändras eller plockas bort, säger han.

Socialutskottet: främja snus export

Kristdemokraternas Michael Anefur säger också att det “alltid går att diskutera” om snus ska vara med i en ANDT-strategi. Frågan är ännu mer relevant efter beskedet från amerikanska hälsomyndigheten FDA att snus är faktiskt mindre farligt än cigaretter.

– Vad är vitsen med att förbjuda? Snus vet vi är harmlöst jämförelsevist. Om övriga Europa hade haft samma beteende som vi [i Sverige] då skulle vi spara oerhört mycket mänskligt lidande och liv, säger han.

Han tycker det är konstigt att Sverige inte jobbar hårdare för att häva EU:s snusförbud. Då skulle Sverige kunna exportera snus till EU och övriga länder.

– I socialutskottet är vi väldigt överens om att vi måste kunna göra det, säger Anefur.