Opinion

KDU:s uppmaning till regeringen: Fokusera på frihet, inte förmynderi

Lägg fokus på frihet och ansvar istället för förbud och förmynderi. Kristdemokratiska ungdomsförbundet reagerar på förslaget att sänka nikotinhalten i nikotinportioner – något som kan bli en viktig fråga under KD-dagarna den 3–4 maj.

I debattartikeln som publicerades den 17 april i nyhetsportalen Altinget riktar KDU:s Stefan Sarmes och Louise Hammargren, förbundsordförande respektive vice förbundsordförande, hård kritik mot utredningen som den 25 mars överlämnades till socialminister Jakob Forssmed (KD). 

Enligt Sarmes och Hammargren innehåller utredningen en mängd pekpinnar och förbud, något som socialminister Jakob Forssmed borde reagera på och sätta stopp för.

”Det finns ingen anledning för en borgerlig regering att enbart administrera socialdemokratisk förbudspolitik, utan en borgerlig regering måste stå upp för människors rätt till självbestämmande”, skriver de.

Myndigheter ska informera, inte bestämma

Två punkter i utredningen som fått kritik från flera håll är att myndiga personer inte längre ska kunna använda snus eller nikotinportioner på gymnasiet och att nikotinhalten i nikotinportioner ska sänkas. Sarmes och Hammargren påminner om att alla beteendeförändringar inte behöver grundas i lagstiftning. Myndigheter kan istället fokusera på att informera om konsumtionen av tobaks- och nikotinprodukter.

”De kan föreslå lämpliga, väl avvägda regleringar som står i proportion till konsekvenserna. Det ska däremot vara upp till den enskilda människan att göra valet. Riksdagen har redan tagit tydlig ställning för en politik där Folkhälsomyndigheten ska informera om tobaks- och nikotinprodukternas olika skadeverkningar så att vuxna tobaks- och nikotinkonsumenter kan göra medvetna val.”

Viktig spaning på regeringens moralpanik

Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, håller med om kritiken.

– Det är en viktig spaning på nuvarande regeringens moralpanik, som sätter käppar i hjulet för en sund tobakspolitik. Sverige är mer än något land i världen beviset på att tillgången till bättre alternativ till cigaretter har lett till bättre folkhälsa. Det om något borde speglas i regeringens hållning i frågan, säger han.