Produkt & reglering

Så dyrt blir det att sälja snus i Sverige

Från och med den 1 november gäller kommunal tillståndsplikt för försäljning av tobaksprodukter i Sverige. Detta innebär att samtliga butiker som säljer tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen, och betala en avgift för detta. Den avgiften, i kombination med en årlig tillsynsavgift, innebär en kostnadspålaga på tusentals kronor för enskilda handlare, och skillnaderna inom Sverige är stora. Differensen i kostnad för att ansöka om tillstånd varierar mellan 12 000 kronor i Ronneby (Blekinge) och ned till 2 050 kronor i skånska Staffanstorp.

Genomsnittsavgiften för att ansöka om kommunalt tillstånd i Sverige är cirka 7 669 kronor (baserat på 258 kommuner som har en fast prövningsavgift). Ansökan sker per försäljningsställe och måste förnyas om ett försäljningsställe byter ägare.

– Det problematiska här är att ansökningsavgiften slår hårt mot enskilda handlare i glesbygd. För en stormarknad är det kanske ett mindre problem att betala 10 000 kronor i avgift, men för kiosken på hörnet är det en stor summa. Jag reagerar också på att det är så stora skillnader mellan kommunerna, även med hänsyn tagen till befolkningsstorlek. Nu kommer vi att kommunicera ut detta i alla regioner då det är rimligt att kommuner med anmärkningsvärt höga avgifter också motiverar varför, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

De  kommuner där den kommunala ansökningsavgiften blir högst är:

Ronneby (Blekinge): 12 000 kronor

Borås (Västra Götaland): 11 600 kronor

Bollebygd (Västra Götaland): 11 600 kronor

De kommuner där avgiften blir lägst är:

Staffanstorp (Skåne): 2 050 kronor

Dorotea (Västerbotten): 3 000 kronor/Krokom (Jämtland): 3 000 kronor

Kiruna: 3 500 kronor

– Ett stort problem är också att företagen i många fall inte har kunnat hitta information hos kommunen. Långtifrån alla informerar om det nya regelverket och nya avgifter framgår inte. Syftet med tillståndsplikt är att försvåra försäljning av illegala tobaksprodukter, vilket är vällovligt. Men det är olyckligt om det istället drabbar den som sköter sig och vill göra rätt, säger Patrik Strömer.

Man kan få en samlad bild över ansöknings- och tillsynsavgift i Sveriges kommuner med Svenska Snustillverkarföreningens egen karta.

Hela listan också finns att tillgå på begäran från Svenska Snustillverkarföreningen, inklusive länsvis uppdelning. Ett tiotal kommuner har inte besvarat undersökningen.

Läs mer: Stora skillnader på tobaksavgifter i kommuner (Aftonbladet/TT)

 


Fakta: tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror

Prövningsavgiften som redovisas ovan är den avgift en näringsidkare betalar för att få ansöka hos kommunen om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Till denna adderas en årlig tillsynsavgift, som även den varierar mellan kommunerna (även denna finns att tillgå på begäran).

De kommuner som ej finns med i denna undersökning finns separat redovisade i ett ark hos Svenska Snustillverkarföreningen. I vissa fall har kommunen inte specificerat en faktisk siffra, i vissa fall har beslut ännu inte fattats i kommunfullmäktige och i vissa fall har kommunen inte kunnat återkomma med ett svar.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

Tel: +46 (0) 725-05 57 43

patrik.stromer@li.se

www.snusforumet.se