Artiklar med taggen Tobakspolitik

Almedalen

Debatt i Almedalen: Sverige behöver en modern snuspolitik

Debatt i Almedalen: Sverige behöver en modern snuspolitik

Under Almedalen arrangerade Svenska Snustillverkarföreningen en paneldebatt som satte ljus på problematiken i en bakåtsträvande politik som leder till folkhälsoklyftor i Sverige. Bristen på en skademinimerande tobakspolitik har bidragit till att det idag r...

Internationellt
Danmark kan förbjuda alla nikotinprodukter för unga personer.

Danskt nikotinförbud får kritik: Desperata symbolåtgärder

Danskt nikotinförbud får kritik: Desperata symbolåtgärder

Danskar som är födda 2010 eller senare kommer aldrig att få köpa nikotinprodukter. Och förbudet ska gälla livet ut. Det är förslaget från den danska regeringen som möter motstånd. Den danska regeringen v...

Politik
cigarettpriser i Norden

Ny tobaksskatt – regeringens förslag motverkar folkhälsomålet

Ny tobaksskatt – regeringens förslag motverkar folkhälsomålet

Regeringen föreslår att tobaksskatten höjs med tre procent. Att skatten på snus fortsätter att höjas motiveras inte närmare. Sammantaget innebär det att Sveriges snusare skulle betala ännu mer skatt samtidi...

Politik
ANDT

ANDT-strategi: ersätt utopi med skademinimering

ANDT-strategi: ersätt utopi med skademinimering

Sveriges nya ANDT-strategi borde sluta sätta utopiska mål och istället rikta in sig mot att minimera skadorna. Det var slutsatsen av en paneldebatt om tobakspolitik som nyligen hölls i Stockholm. Debatten höll...

Politik

”Mindre skadliga tobaksprodukter bör beskattas lägre”

”Mindre skadliga tobaksprodukter bör beskattas lägre”

Riksdagsledamoten John Weinerhall, M, föreslår i en motion att Riksdagen ska utreda möjligheterna att skapa en egen kategori i lagstiftningen kring punktskatter för mindre skadliga tobaksprodukter. I motionen ...

Opinion

”Omtag kring EU:s tobakspolitik behövs efter FDA-beslutet”

”Omtag kring EU:s tobakspolitik behövs efter FDA-beslutet”

EU bör ta lärdom av USA och anpassa sin tobakspolitik efter olika produkters olika risker för hälsan. Det tycker EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M), som har skrivit en debattartikel i Aftonbladet. ...

Opinion

Dags för en ”Nollvision” för tobaksrelaterade sjukdomar

Dags för en ”Nollvision” för tobaksrelaterade sjukdomar

Politiken borde fokusera på en "Nollvision" som minskar risken att folk dör av tobaksrelaterade sjukdomar istället för att driva en hård politik för att stigmatisera rökare. Så argumenterar Svenska Snustillver...

Politik

VIDEO: Vad är målet med tobakspolitik?

VIDEO: Vad är målet med tobakspolitik?

Se filmen om skademinimering och tobakspolitik på YouTube här: https://youtu.be/SkIaArIOkIw https://youtu.be/SkIaArIOkIw Läs mer: Forskning om snus och folkhälsa

Opinion

Läkare: Använd skademinimering i folkhälsoarbetet

Läkare: Använd skademinimering i folkhälsoarbetet

”Genom att införliva skademinimering i folkhälsoarbetet mot rökning skulle samhället snabbare kunna minska de hälsoskadliga konsekvenserna av rökning och nå ett Sverige helt utan cigarettrökare.” Det skrive...