Forskning

Tre myter du hört om nikotinportioner – det här säger vetenskapen

Det har hettat till ordentligt i debatten om nikotinportioner. Det kan vara svårt att avgöra vad som är sant och falskt ibland, så Snusforumet vill reda ut tre vanliga myter om snus och nikotinportioner som florerar runt just nu.

Myt 1: Nikotinportioner är inte tobaksfria

Folkhälsomyndigheten beskriver nikotinportioner så här:

”En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion. Tobaksfria nikotinprodukter saluförs under olika namn som exempelvis nikotinportioner utan tobak, nikotinpåsar och vitt snus.”

Detta är alltså den officiella definitionen, som Folkhälsomyndigheten använder.

Trots att det finns en tydlig definition skojade nikotinforskaren Louise Adermark i en intervju och sa: ”Det är som att lansera en vegankorv som innehåller hjärna.”

Adermark har fel i sak och använder dessutom en klumpig metafor. Kanske har hon missat att det är samma nikotin i läkemedel som i nikotinportioner? Hur skulle med den logiken nikotinläkemedel benämnas?

Det är tyvärr många som framför felaktiga påståenden om att nikotinportioner inte är tobaksfria.

Till skillnad från vanligt tobakssnus innehåller nikotinportioner inte tobak. Däremot innehåller de nikotin, som utvinns ur tobaksplantan. Nikotinet klassificeras som en alkaloid, liksom till exempel koffein och morfin. Nikotin kan vara beroendeframkallande, men orsakar i sig inte cancer, så som förbränningen av tobaken gör.

Nikotinportioner är alltså tobaksfria på samma sätt som att stål är fritt från gråsten. Den som påstår något annat är antingen själv dåligt påläst, eller ute efter att vilseleda.

Här kan du läsa allt om nikotin.

Myt 2: Snus, inklusive vitt snus, är en inkörsport till rökning

Flera forskningsstudier visar att det faktiskt är tvärtom – snus och nikotinprodukter kan vara det bästa alternativet för de som vill sluta röka dödliga cigaretter. En norsk studie konstaterar att snus är ett starkt bidrag till minskad rökning. Svenska folket bekräftade det i en annan undersökning genomförd av Demoskop. Enligt en CAN-rapport från 2023 minskar antalet rökare i Sverige medan allt fler snusar – det är ett historiskt samband som visar att fler blir medvetna om sin hälsa och att de väljer mindre skadliga alternativ när dessa finns tillgängliga.

Ironiskt nog skulle det krävas mer kunskap om hur människor valt att sluta röka med hjälp av snus, och många experter uppmanar till mer forskning om både nikotinportioner och snus som avvänjningshjälpmedel, men långt ifrån alla vill genomföra den typen av forskning.

Om snus verkligen vore inkörsport till rökning, skulle Sverige ha högst andel rökare i EU, men nu är det i verkligheten den lägsta andelen. Pratet om inkörsport används bara av den som är dåligt påläst, eller ute efter att vilseleda.

Myt 3: Det är lika farligt att snusa som det är att röka

Idag gäller forskningsmässig konsensus att det svenska snusets hälsokonsekvenser är på betydligt mindre farliga nivåer än de på cancerframkallande cigaretter. Tobaksrökning är fortfarande en av de största riskfaktorerna för sjukdom och förtida död i Sverige. Samtidigt är Sverige det enda landet i EU som snart går i mål om att bli helt rökfritt enligt WHO:s mål. En stor anledning till att så många lyckats sluta är tack vare att ett hälsosammare alternativ finns tillgängligt – snuset. Sverige har nämligen relativt få fall av tobaksrelaterade sjukdomar och den lägsta förekomsten av lungcancer hos män i Europa. Det finns även studier som visar att de som snusar nikotinportioner inte riskerar att drabbas av tobaksrelaterade sjukdomar på samma sätt som vid rökning.

Även i USA har myndigheten Food and Drug Administration (FDA) slagit fast att snus kan klassas som en “mindre riskfylld” tobaksprodukt. Myndigheten kom fram till att snus innebär “en lägre risk för munhålecancer, hjärtsjukdom, lungcancer, emfysem och kronisk bronkit” jämfört med cigaretter. 

– Ingen seriös person hävdar egentligen att det skulle vara lika farligt att snusa som att röka. Invändningen brukar vara att ”det bästa är att inte använda nikotin alls”, men det är ett moraliskt påstående, inte något som grundas i vetenskap. Tyvärr har kampanjen mot nikotin lett till att en majoritet av rökare över hela världen numera har tror att de inte skulle göra en hälsovinst genom att lämna förbränningsprodukten cigaretter, och i stället använda nikotinprodukter som snus, vejp eller nikotinportioner, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

Medvetet vilseledande kampanjer mot nikotin har alltså bidragit till att fler människor röker än vad som annars hade varit fallet.

Bubblare: Nikotinportionernas smaker lockar särskilt unga

> En ganska het debatt har pågått om de många smakerna i nikotinportionerna och påståenden om att smakerna lockar barn och unga. Sanningen är att på samma sätt som vi i Sverige har en stark tradition av snus som vi gärna försvarar, så finns det också tydliga lagar som förbjuder försäljning av nikotinportioner, snus och tobak till minderåriga. Att smakerna särskilt skulle locka unga in i ett nikotinberoende stämmer inte – det är enligt lag förbjudet att sälja både snus och sedan 2022 även nikotinportioner till de under 18 år.

Enligt konsumentdata från Haypp är de yngsta konsumenterna 18-24 år mer benägna att köpa produkter med starka smaker som mint, medan äldre kvinnor är mest intresserade av fruktiga smaker.

Slå hål på myterna om det svenska snuset. Läs mer om forskningen om snus här.