Nyheter

”Utredaren skolkar från sitt uppdrag”

Nikotinhalten i nikotinportioner bör sänkas till 12 milligram per gram. Det föreslås i Inga-Lill Askersjös utredning. En siffra taget ur luften enligt Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, som menar att utredaren struntat i huvudfrågan om skademinimering.

I utredningen En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas som Inga-Lill Askersjö före påsk lämnade till socialminister Jakob Forssmed föreslås bland annat:

  • en reglering av högsta tillåtna nikotinhalt i snus och tobaksfria nikotinprodukter.
  • förbud mot langning av tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.
  • en tobaks- och nikotinfri skoltid.

Vad gäller regleringen av nikotinhalten i nikotinportioner följs idag SiS-standarden om ett tak på 20 milligram per påse. Askersjö föreslår att taket sänks till 12 milligram per gram.

– Den siffran är mer eller mindre tagen ur luften. Sedan länge finns det en etablerad industristandard om ett tak på 20mg/påse, vilket alla större och seriösa företag följer, säger Patrik Strömer.

Utredningens största brist är dock enligt Patrik Strömer att frågan om skademinimering lämnas obesvarad. Till skillnad mot alkohol är det med den gamla regeringsstrategin inte skadeverkningarna av tobaksanvändandet som ska minskas utan konsumtionen i stort. Konsekvenserna av det är bland annat att läkare är förbjudna att informera rökande patienter om att snus eller andra rökfria produkter är bättre för hälsan än att röka.

– Utredningen tillkom för att riksdagen vid upprepade tillfällen uttalat att målen för alkohol och tobak borde vara desamma, alltså att det är konsekvenserna som står i fokus och inte den totala konsumtionen. Här har utredaren helt enkelt skolkat från uppdraget.