Nyheter

Moderaternas vallöften för det vita snuset

EU:s tobaks- och nikotinpolitik hotar det vita snuset. Den 2 maj presenterade Moderaterna deras vallöften som specifikt ska driva på en öppen hållning till det vita snuset inom EU.

Under pressträffen medverkade Tomas Tobé, Moderaternas toppkandidat till EU och Douglas Thor, Moderata ungdomsförbundets ordförande. Tillsammans presenterade de åtta vallöften för det vita snuset i Europa. Det är ett sätt att påverka EU i rätt riktning när det gäller allt från skattechock och smakförbud till ett faktiskt totalförbud. Något som kan påverka hela Europas hälsa.

– Tyvärr ser vi hur EU konstant ger sig på snuset. Nu ser det vita snuset ut att vara i skottgluggen. Det är dåligt för Sverige och det är dåligt för folkhälsan i hela Europa. Ett totalförbud av exempelvis det vita snuset vore därför kontraproduktivt. Det vita snuset innebär också möjligheter för Sverige, för export, jobb och tillväxt. Om det på samma gång innebär att vi också exporterar något som kan få ned den tobaksrelaterade dödligheten i Europa så är det något väldigt positivt, sa Tomas Tobé.

Moderaternas åtta vallöften

De vallöften som kommer att drivas är:

  • Stoppa ett europeiskt totalförbud av det vita snuset
  • Skydda det vita snuset från smakförbud
  • Freda det vita snuset från en EU-framtvingad skattechock
  • Motverka omfattande EU-krav på design eller krav på helt neutrala förpackningar
  • Gemensam EU-reglering av varningstexter på nikotinportioner, enligt svensk modell
  • Gör skillnad på nikotinportioner och cigaretter vad gäller marknadsföring
  • Minska minderårigas exponering för produkterna
  • Tillåt traditionellt snus på EU:s inre marknad

Douglas Thor har medverkat i debatter om snus den senaste tiden och varit en röst för unga generationers frihet att få göra egna val.

– Sverige är ensamma med att ha en rökfri ung generation, till stor del tack vare snuset. Att tillåta svenskt snus i hela Europa hade varit en win-win för alla, sa han under pressträffen.

Europas starka röst för allt snus

Enligt Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, börjar det äntligen gå åt rätt håll. Sverige har varit alltför tysta i frågan om snus och nikotinportioner i EU. Vallöftena är ett välkommet beslut från Moderaternas håll.

– Åtta konkreta löften som kan leda Europa till samma framgångsrika resultat gällande folkhälsan som Sverige. Självklart är detta ett bra besked. Jag hoppas på starka instämmanden från övriga partier och kandidater, säger han.

Bild: Moderaterna