Nyheter

Oroväckande låg kunskap om snusets folkhälsofördelar

Reaktionerna efter regeringens förslag om att sänka skatten på snus visar att kunskapsläget bland allmänhet och debattörer fortfarande varierar kraftigt.

Den 6 september offentliggjorde regeringen att den vill sänka skatten på snus.

”Skatten på tobakssnus är i dag klart lägre än skatten på cigaretter och röktobak, eftersom cigaretter och röktobak bedöms utgöra en större hälsofara. Denna skillnad bör återspeglas ytterligare och det finns därför skäl att sänka skatten på tobakssnus med cirka 20 procent. Det innebär att priset på en dosa snus förväntas sänkas med cirka tre kronor”, står det i regeringens pressmeddelande.

Av samma anledning kommer skatten på röktobak och cigaretter att höjas med cirka nio procent, vilket ger cirka fyra kronor dyrare cigarettpaket. 

Blandad kunskap om snusets folkhälsofördelar

Men sedan dess har artiklar avlöst varandra i svensk media med fokus på, och både för och emot, den föreslagna skattesänkningen på snus.

Expressens ledarredaktion skriver ”det är ju inte för att vi är mer upplysta i Sverige som så få drar i sig cigg varje dag, och dessutom mycket färre giftpinnar än folk i storrökarnationerna. Det är för att vi sedan länge har ett etablerat alternativ – snuset.”

Det finns alltså kunskap i Sverige om varför det är viktigt att göra skillnad på snus och cigaretter.

Men forskaren Louise Adermark pratar samtidigt i VLT om hur farligt snuset är. Det påpekas i den texten att forskningen som finns tillgänglig inte räcker till för att fastställa snusets konsekvenser. Det håller Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, inte med om.

– Snus är varken särskilt farligt eller helt utan risker.  Men det råder också forskningsmässig konsensus att snusets hälsokonsekvenser är långt ifrån på samma farliga nivåer som cigaretter. Cigaretter är dödliga, snus är det inte. Det är hög tid att det sker ett skifte gällande kunskapen om och inställningen till snus, säger Patrik Strömer.

Många frågor på statsministerns Instagram

Men kanske mest intressant är kommentarerna och frågorna på statsminister Ulf Kristerssons Instagram. I kommentarsfältet under bilden där han offentliggör skattesänkningen på snus står det bland annat så här:

”Hur är detta bra för folkhälsan?”

”Vill ni att unga ska snusa mer?”

”Men snus är ju lika hälsofarligt som cigg.”

Enligt Patrik Strömer är detta en konsekvens av antitobaksrörelsens kampanj mot alla typer av tobaks- och nikotinprodukter. Men på senare tid har han sett en tendens till attitydförändring. Och skattesänkningen av snus som regeringen nu föreslår tänder ännu en gnista av hopp.

– Det går inte längre att bortse från snusets roll i Sveriges dalande rökningsfrekvens – hela världen hyllar ju oss för att vi snart blir rökfria. Men nu tar förhoppningsvis även regeringen en ställning som kommer att leda till att fler svenskar får ökad kunskap om de enorma skillnaderna mellan snus och cigaretter, säger han.

Om du vill uppdatera kunskaperna om fördelarna med snus har Snusforumet listat fem självklara skäl till varför snusskatten sänks. Läs också om varför skattesänkningen är en milstolpe för svensk skademinimering.