Politik

EU-valet: 3 av 4 svenska EU-kandidater vill häva snusförbudet

Tre av fyra svenska kandidater i valet till EU-parlamentet vill häva exportförbudet av snus.

Samtidigt vet endast var tredje svensk väljare att det är helt förbjudet att exportera snus till andra EU-länder.

Det finns en bred enighet bland svenska politiker som kandiderar till Europaparlamentet att EU:s snusförbud borde hävas. Det framgår av en enkät som skickades av Svenska Snustillverkarföreningen till kandidater i alla partier.

Av totalt 38 svarande kandidater anser hela 29 att svenskt snus borde få säljas i hela EU. Sju hade ingen åsikt medan endast två svarade att de är för en fortsatt förbud av snus i hela EU.

– Man kan hoppas att de EU-politiker som landar i Bryssel och Strasbourg efter kommande EU-val ska lägga lite kraft att nå resultatet alla verkar tycka är vettigt – att EU:s snusförbud skrotas, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.

Endast 32 procent känner till exportförbudet

Branschorganisationen har också anlitat Ipsos för att genomföra en opinionsundersökning bland allmänheten kring hur de ser på det svenska exportförbudet för svenskt snus till övriga EU.

Det visar sig att svenskars kännedom kring exportförbudet är väldigt låg – endast 32 procent svarar att de känner till att det idag är helt förbjudet att exportera snus till andra EU-länder. I verkligheten har det varit förbjudet att exportera snus från Sverige och sälja inom den Europeiska unionen sedan 1992.

Samtidigt anser fyra av tio svenskar att det borde vara tillåtet att sälja snus i hela EU medan endast en fjärdedel anser att det inte borde vara tillåtet.

– Det är uppenbart att kunskap och förståelse kring regleringen av snus i resten av EU behöver förbättras, säger Patrik Strömer.

Initialt motiverade EU förbudet med att snus var en ny tobaksprodukt på EU:s inre marknad, och att den därför skulle utestängas. År 2014 reviderades EU:s tobakspolitik genom tobaksproduktsdirektivet, TPD. Sedan implementeringen av EU:s tobaksproduktsdirektiv 2014 tillåts även e-cigaretter i EU.

Strider mot fri rörlighet för varor inom EU

Idag får samtliga tobaksprodukter säljas inom EU förutom svenskt snus tillverkat i Sverige. Trots att snus är 95 procent mindre skadligt än cigaretter. I januari 2018 hade Sveriges största snustillverkare Swedish Match huvudförhandling i EU-domstolen. Det var andra gången de vände sig hit för att få förbudet rättsligt prövat.

– Det är märkligt att förbudet enbart omfattar svenskt snus som tillverkas här i Sverige. Det är fritt fram att producera snus i andra EU-länder och exportera till Sverige. Det har också  skett i länder som Tyskland och Danmark, säger Patrik Strömer.

Swedish Match anser bland annat att förbudet strider mot EU:s princip om fri rörlighet för varor på den inre marknaden. Men företaget förlorade i domstolen, som motiverade sitt utslag med att exportförbudet inte är olagligt. Domstolen tog inte ställning till förbudet som sådant, utan hänvisade till att det var en fråga för politikerna att avgöra.

– Om EU-domstolen anser att snusförbudet är en fråga för politikerna att avgöra så är det rimligt att Sverige skickar politiker till Bryssel som vill kämpa för svenska företagets och den europeiska folkhälsans bästa, säger Patrik Strömer.

‘Ett ologiskt handelshinder’

Han är också bekymrad över att Sveriges regeringen inte gav något muntligt stöd till det svenska företaget under hela rättegångsprocessen. Trots att regeringen hade möjligheten att göra så.

– I dag sysselsätter snusnäringen cirka 6 000 människor i Sverige, och tillverkningen sker i orter som Göteborg, Kungälv, småländska Sävsjö och på Gotland. Min uppfattning är att detta hämmar svensk export. Dessutom har det en negativ påverkan på den europeiska folkhälsan, säger Patrik Strömer som fortsätter:

– Exportförbudet är ett ologiskt handelshinder som hämmar Sveriges export men som framförallt förvägrar vuxna rökare i EU möjligheten att byta till en betydligt mindre hälsovådlig produkt.

Läs mer:

”Snuset borde vara en EU-valfråga”

EU-valet: Kampen för det svenska snuset en principfråga

”Politisk” snusförbud förhinder skademinimering inom EU