Internationellt

Snuskampen fortsätter trots nytt EU nej

Som väntat blir snusförbudet kvar efter EU-domstolens senaste dom mot Swedish Match.

Utslaget som släpptes på förmiddagen 22:e november gör det klart att försäljning av svenskt snus inte kommer  tillåtas i EU framöver.

-Dagens ECJ dom är ett justitiemord för EU:s rökare som skulle kunna dra nytta av mindre farliga tobaksprodukter som har hjälpt så många av svenskarna och norrmännen att kunna sluta röka. Kampen slutar inte här, säger Sarah Jakes, ordförande i New Nicotine Alliance (NNA), en grupp som förespråkar skademinimering i tobakspolitik.

-Det är en skandal att produkter som snus som har en bråkdel av risken jämfört med rökning förbjuds medan cigaretter är lagligt och finns överallt, säger Sarah Jakes.

’Ett nederlag för folkhälsan’

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) är inne på samma linje att domen främst är ett slag mot folkhälsan inom EU.

-Domen är ett nederlag för folkhälsan och för oss som vill att Europas rökare får tillgång till ett mindre hälsofarligt alternativ till cigaretter, skriver han i en debattartikel publicerad i Expressen.

Enligt EU-domstolen i Luxemburg har det inte ”framkommit någon omständighet som kan påverka giltigheten av artiklarna 1c och 17” i EU:s 2014 tobaksdirektiv.

Domen kom inte som en överraskning för Swedish Match eftersom EU:s generaladvokat meddelade redan 12:e april att snusförbudet var giltigt (”valid”). Beslutet kan inte överklagas vilket innebär att “eventuellt framtida hävande av snusförbudet väsentligen är en politisk fråga” enligt ett uttalandet från Swedish Match.

-Nu måste politiken börja ta ansvar, tillägger Svenska Snustillverkarföreningen Generalsekreterare Patrik Strömer.

Skademinimering folkrörelse

Bakgrunden till domen är ett mål som började i brittisk domstol där Swedish Match argumenterade för att tobaksdirektivet från 2014 är diskriminerade mot snus och inte tar hänsyn till den senaste forskning i ämnet. Domstolen i Storbritannien skickade frågan om förbudet vidare till EU-domstolen som nu har sagt sitt.

Trots beskedet finns det en växande rörelse både inom och utanför Sverige som tycker snusförbudet borde tas bort, eftersom det motverkar valfrihet och folkhälsa inom EU. Under 2017 grundades till exempel EUfor Snus, en grupp som har växt till fler än 4 000 medlemmar i 100 länder runt om i världen.

EUfor Snus medgrundare Bengt Wiberg kallar domen “en handling av hänsynslös oaktsamhet”.

-Fler än 8 av 10 snusare är före detta rökare. Jag är själv en av dem. Hur många fler av Europas 100 miljoner rökare skulle kunna också sluta om de kunde byta till snus på ett lagligt sätt? frågar han.