Politik

EU-valet: ‘Kampen för det svenska snuset en principfråga’

29:e maj är det val till Europaparlamentet. Riksdagsledamot Jörgen Warborn är nummer tre på Moderaternas lista och under sin kampanj har han bland annat lyft snuset som en av frågorna han vill engagera sig kring om han blir vald. Här svarar han på Snusforumets frågor.

Varför vill du engagera dig i frågorna kring snus i EU?

– För mig är kampen för det svenska snuset en principfråga. Idag diskrimineras en svensk produkt och svenska företag på det som ska vara en fri och öppen marknad. Så kan vi förstås inte ha det. Jag vill verka för tillväxt, frihandel och frihet från politiska pekpinnar, och EU:s snusförbud är raka motsatsen till detta. Därför kämpar jag för svenskt snus i hela EU. 

Vilka är de största bristerna med EU:s nuvarande tobakspolitik?

– EU:s tobakspolitik är helt galen. Export och försäljning av snus är förbjudet i alla EU-länder förutom Sverige. Samtidigt som rökningen tillåts fortsätta skörda offer i snabb takt. Alla existerande tobaksprodukter är tillåtna i EU, förutom den minst farliga tobaksprodukten – svenskt snus. Var finns egentligen logiken i det? Det faktum att svenskt snus är förbjudet gör dels att EU:s 100 miljoner rökare går miste om ett betydligt bättre alternativ, dels att Sverige går miste om miljardbelopp i exportintäkter. Därför behöver exportförbudet avskaffas, så att vi kan sälja svenskt snus i hela EU.

”Tror på att bygga allianser”

Hur ska du jobba för att förändra EU:s syn på snus om du blir vald?

– Genom att vara en röst baserad på fakta, i en debatt som alldeles för mycket byggs på känslor utan verklighetsförankring. Jag kommer samarbeta med alla frihandelsvänner och alla de som på allvar vill jobba för att förbättra folkhälsan. Jag tror på att bygga allianser för klok politik och i snus-frågan vet jag att det finns många som ser att vi har rätt, men inte själva vågar ta fighten. Därför tänker jag vara en frontfigur i debatten och samla allt stöd jag kan få.

Vad krävs för att flera ska förstå snusets folkhälsovinster?

– Det handlar om att lägga fakta på bordet och att utmana cigarettbolagens dominans. Skulle fransmännen och italienarna snusa istället för att röka, skulle vi kunna spara tusentals liv i EU varje år. Sverige har lägst andel rökare i hela Europa, vilket innebär markant färre fall av tobaksrelaterade sjukdomar än i resten av EU. En stor orsak till detta är det svenska snuset. Snus är förstås ingen hälsoprodukt, men dess betydelse för att minska ohälsotalen är omöjliga att bortse ifrån.

Vad skulle ett slopat EU-snusförbud betyda för Sverige?

– Först och främst skulle det generera stora exportvärden. Tio procent av den vuxna befolkningen i Sverige och Norge snusar. Om bara en procent av EU:s befolkning väljer att snusa, skulle det ge 11 miljarder kronor i exportintäkter till Sverige. Därigenom finns förstås också en potential för tusentals nya jobb i industrin.

Det vore också en principiellt viktig vinst såtillvida att det skulle skapa rättvis konkurrens. Svenska företag skulle kunna konkurrera på lika villkor som tobaksproducenter i andra länder och vi kan samtidigt bryta cigarettbolagens skadliga monopol. Det skulle förbättra folkhälsan.

Snusar inte själv

Vad gillar du mest med snus?

– Jag snusar inte själv, men för mig är rätten att snusa frihetsfråga, där jag gladeligen kämpar för andras rätt att göra det utan pekpinnar från politiker. Snuset behöver en ny ambassadör i Bryssel och den rollen tänker jag ta på mig. 

Läs mer här:

Gud nåde den som vill sälja snus till en fransman (Expressen)