Internationellt
eu call for evidence

Skärpta regler kring vitt snus på EU:s agenda 

Europeiska unionen överväger nu att skärpa reglerna för vitt snus, vilket har väckt debatt bland regleringsmyndigheter och hälsoförespråkare. 

Fler nypublicerade rapporter, inklusive en från Politico, belyser det ökande intresset för att reglera nikotinpåsar inom EU.  Dessa produkter, som introducerades efter beslutet TPD-2 år 2014, saknar en enhetlig reglering inom EU. I huvudsak beror det på att produkterna inte innehåller tobak, en central komponent i traditionella tobaksprodukter.
 

Marknadsanalyser tyder på en betydande ökning av efterfrågan på nikotinpåsar i länder som Kroatien, Tjeckien, Danmark, Slovakien och Storbritannien mellan 2020 och 2021. När EU nu överväger strängare regleringar framför olika intressenter sina åsikter, inklusive förespråkare för skademinimering och experter inom folkhälsa. Detta gör debatten till en central fråga inom folkhälsa, konsumentval och industrins utveckling. 

Olika regelverk inom EU 
Regleringen av nikotinpåsar varierar inom hela EU Till exempel har Nederländerna förbjudit alla nikotinpåsar och jämställt dem med tobaksprodukter. Belgien överväger ett liknande förbud, men avvaktar med beslutet tills dess att ytterligare bevis kring nikotinpåsarnas roll i rökavvänjning finns på plats. Både Belgien och Nederländerna tillåter fortfarande cigaretter.
 Samtidigt kommer Finland och Ungern reglera marknaden, snarare än att införa ett totalförbud eftersom de ser värdet i produkternas potential till skademinimering.
 

Stöd för mindre skadliga alternativ 
Förespråkare, inklusive politiker som Johan Nissinen, Sara Skyttedal och Charlie Weimers, driver på för lättnader i regleringen av nikotinpåsar och e-cigaretter jämfört med traditionella cigaretter. De hävdar att dessa produkter erbjuder säkrare alternativ för rökare, en syn som speglar Snusforumets uppdrag att främja informerade diskussioner om tobakspolitik. 

Hur rökvanor påverkas av tillgång till alternativ 
EUBarometers data visar en korrelation mellan tillgängligheten av rökfria nikotinalternativ och lägre rökningstal, särskilt i Sverige och Storbritannien. Men i Storbritannien, under premiärminister Rishi Sunak, införs strängare regler för vaping, vilket indikerar en förändrad inställning till nikotinprodukter.
 

EU-kommissionens perspektiv
 
Den europeiska kommissionen, under ledning av kommissionär Stella Kyriakides, närmar sig nikotinpåsarnas ökande popularitet med försiktighet och ser dem som en potentiell folkhälsorisk. Kommissionen överväger nu revideringar av EU:s tobakslagar, vilket kan få betydande konsekvenser för regleringen av nikotinpåsar, enligt obekräftade rapporter från Politico.
 

– I ljuset av EU:s diskussioner om regleringen av nikotinpåsar uppmanar vi att helt enkelt studera verkligheten och se vilket land som drabbas minst av rökrelaterade sjukdomar, säger Patrik Strömer, chef för Svenska Snustillverkarföreningen.
– Sveriges erfarenhet av snus visar på fördelarna med säkrare alternativ för folkhälsan. Vi stödjer EU-lagar som bygger på dessa bevis och som bygger på att skydda hälsa övergripande och samtidigt låta konsumenterna välja själva.