Opinion

”Snuset borde bli en EU-valfråga”

”Snuset borde bli en valfråga i valet till Europaparlamentet

Det skriver Liberala Nyhetsbyråns ledarskribent Joakim Broman i en ny ledartext.

År 2004 prövades exportförbudet av snus i EU-domstolen. Domstolen upprätthöll exportförbudet med hänvisning till att snus skulle utgöra en ny produkt på den inre marknaden och att det inte skulle vara tillåtet att introducera nya tobaksprodukter.

Sedan tobaksproduktdirektivet infördes 2014 har dock nya produkter, som e-cigaretter, tillåtits inom EU.

Detta tycker Joakim Broman, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån, är märkligt:

”Förra året krävde därför Swedish Match ännu en gång att exportförbudet hävs – och återigen blev det nej. Fast denna gång eftersom domstolen ansåg att frågan borde avgöras av politiker. Det är förstås lite märkligt att domstolen hänvisar till juridik, ända tills juridiken inte längre kan motivera ett förbud, men det må så vara. Nu finns svart på vitt att snusförbudet i EU är en fråga för lagstiftarna”, skriver han i en ny ledartext och argumenterar för att detta är ett skäl att lyfta fram frågan om snuset som en valfråga under valrörelsen.

Lägre andel dödsfall

Joakim Broman hänvisar vidare till aktuell forskning som visar att Sverige har klart lägre andel tobaksrelaterade dödsfall bland män jämfört med övriga Europa. 152 personer per 100 000 i Sverige jämfört med 467 per 100 000 i övriga Europa.

Om europeiska konsumenter hade möjlighet att välja snus i stället för cancerframkallande cigaretter skulle man också kunna spara 355 000 liv per år, enligt läkaren Anders Milton från Snuskommissionen.

”Därmed bör snuset bli en valfråga i Europaparlamentsvalet. Exporterade dosor kan nämligen göra stor skillnad för folkhälsan i ett Europa som fortfarande bolmar cigaretter i hög utsträckning”, skriver Joakim Broman och fortsätter:

”I Europaparlamentet är det i princip bara Christofer Fjellner (M) som engagerat sig i frågan. Det rimliga vore att alla svenska politiker engagerade sig och röstade för ett hävt exportförbud. Svenskt snus kan rädda liv.”

Läs mer här:

Därför borde snuset bli en valfråga nu i maj (TTELA)