Artiklar om Nyheter

Nyheter

Ny rapport: Statens problem med snuset

Ny rapport: Statens problem med snuset

Statens problem med snuset - Sambandet mellan information och hälsa, heter en ny rapport från Snuskommissionen. Rapporten visar på hur kampen mot snuset och snusarna har gått så långt att regeringen nu är beredda att göra en grundlagsändring. Men en sådan grun...

Nyheter

Forskare: Neutrala snudosor kan vara dåligt för folkhälsan

Forskare: Neutrala snudosor kan vara dåligt för folkhälsan

Den norska folkhälsoministern Bent Høie vill att snus ska ingå i förslaget om neutrala snusdosor. Anledningen är att det skulle kunna motverka att antalet nya snusare i Norge ökar. Men Karl Erik Lund och Tord F...

Nyheter

18 forskare: Snus kan leda till slutet för rökningen

18 forskare: Snus kan leda till slutet för rökningen

Sverige har Europas lägsta tobaksrelaterade dödlighet. Att svenskar snusar istället menar forskarna är en bidragande faktor. I Aftonbladet uppmanar de nu Sverige att dela med sig av fakta kring snuset positiva ...

Nyheter

Inför tobaksförbud – även utanför skolans område

Inför tobaksförbud – även utanför skolans område

Nu blir det totalförbjudet att röka och snusa dagtid för alla Karlshamns skolor, skriver SVT Blekinge. Men hur förbudet ska implementeras är ännu inte klart. SVT rapporterar att förbudet även gäller utanför sko...

Nyheter

Allianskollegor backar i snusfrågan

Allianskollegor backar i snusfrågan

Moderaterna och Kristdemokraterna i Västernorrland backar och ansluter sig till Tobacco Endgame, det skriver Sundsvallstidningen. "Hur ska vi följa upp det? Ska vi ha snuspoliser som står och kollar att man in...

Nyheter

Snus har skademinimerande effekter på folkhälsan

Snus har skademinimerande effekter på folkhälsan

I Norge pågår en omfattande debatt efter regeringens förslag om neutrala förpackningar för snusdosor. I samband med detta höll Stortinget en utfrågning om snus och dess effekter. Bland annat deltog Snuskommissi...

Nyheter

Skrämselpropaganda kring snus kan kosta liv

Skrämselpropaganda kring snus kan kosta liv

Noll personer dör av snus medan rökning kostar 12 000 liv varje år, men Gabriel Wikström vill få svenskarna att sluta snusa. Driver hans jakt på snuset oss till något farligare - cigaretter? Och borde vuxna män...

Nyheter

Riksdagsledamöter tar strid för snuset

Riksdagsledamöter tar strid för snuset

Just nu pågår den Allmänna motionstiden i riksdagen. Som vanligt är det svenska snuset ett vanligt förekommande ämne för riksdagspolitikerna att motionera om. Moderaterna Jesper Skalberg Karlsson och Erik Bengt...

Nyheter

Säg nej till tobacco endgame

Säg nej till tobacco endgame

Att svenska antitobakslobbyister som förespråkar Tobacco Endgame inte förmår att se skillnaden mellan cigaretter och snus är uppseendeväckande, det skriver Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare P...