Nyheter

Curt Enzell (1929–2024): Visionären som skapade portionssnuset

Professor Curt Enzell, uppfinnaren av portionssnuset, har gått ur tiden. Curt Enzell banade vägen för en rökfri värld på svenskt vis. Hans bidrag till människors hälsa och välbefinnande är oerhört betydelsefullt och kommer att leva vidare i historien.

Curt Enzell föddes 1929 och ägnade sitt liv åt vetenskaplig forskning och innovation. Som forskningschef på Tobaksbolaget (nuvarande Swedish Match) var han en visionär som 1967 förändrade snusvärlden för alltid genom att skapa portionssnuset. Dessutom publicerade han över 700 vetenskapliga avhandlingar, själv eller i tillsammans med andra.

Hans idéer och arbete bidrog och fortsätter att bidra till att minska tobaksrelaterade skador och rädda liv.

Läs mer om Curt Enzells livsarbete och den revolutionerande idén om portionssnuset blev till.

Curt Enzells vän, förespråkaren för skademinimering och entreprenören Bengt Wiberg, hedrar snuspionjären här.

Bild: Bengt Wiberg/Sting Free snus