Nyheter

Regeringen föreslår sänkt snusskatt

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om sänkt skatt på snus och samtidigt höjd skatt för bland annat cigaretter.

Skatten på snus är redan idag lägre än den på cigaretter och annan röktobak, vilket speglar skillnaderna i hälsorisker. Regeringen aviserade sänkningen redan i höstas och föreslår nu i en lagrådsremiss att skatten på snus sänks med ungefär 20 procent, vilket beräknas minska priset på en snusdosa med ungefär tre kronor.

– Hälsoeffekterna varierar stort mellan snus och exempelvis cigarretter. Det är mot ljuset av detta fullt rimligt att återspegla den skillnaden även i skattepolitiken så att det mer hälsosamma alternativet blir cirka tre kronor billigare, säger ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna Oscar Sjöstedt

Regeringen föreslår samtidigt att skatten på de flesta tobaksprodukter, inklusive cigaretter och röktobak, ska höjas med cirka 9 procent. En höjd skatt och därmed högre priser på cigaretter och röktobak kan, enligt regeringen, bidra till att minska rökningen.

– Genom att sänka skatterna på snus erkänner man snusets betydelse för skademinimering vilket bidrar till en bättre folkhälsa. Det är ett klokt synsätt men som tyvärr ännu inte delas av alla. Både EU och Norge skulle vinna på en tobakspolitik som ger hälsofördelar i stället för att införa totalförbud, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.

Regeringen föreslår inga förändringar av skatten för tobaksfritt snus eller e-vätskor men bedömer att dessa skatter ska räknas upp årligen med inflationen, vilket redan i dag sker för tobaksprodukter. På så sätt kommer förhållandet mellan skatterna på tobak och nikotin att vara samma över tid.