Nyheter

Uppskjutet Cop10 möjlighet för snusförespråkare

Det oväntade beslutet att skjuta fram COP10 på grund av säkerhetsproblem i Panama ger nu förespråkare för snus och nikotinalternativ en chans att påverka tobakspolitiken globalt.

WHOs möte om tobakskontroll COP10, som skulle äga rum i slutet av november, har oväntat flyttats fram till 2024. Anledningen ska enligt arrangörerna vara säkerhetsproblem i värdlandet och politisk oro. Det finns även anklagelser om korruption kopplat till toppmötet.

COP-möten: en arena för policyskapande och förespråkande

COP-möten, som kännetecknas av sin slutenhet, spelar en viktig roll för att forma den globala tobakspolitiken. De 183 parterna i FCTC anpassar sina nationella lagar och förordningar efter besluten som fattas vid dessa möten.

Det föregående mötet, COP9, hölls digitalt 2021 på grund av pandemin. Viktiga diskussioner om e-cigaretter och andra nikotinprodukter med låg risk, som sköts upp från COP9, förväntas därför vara i fokus för COP10 tillsammans med förslag om breda nikotinproduktregleringar, vilka kan ha en betydande inverkan på produkter som snus och nikotinpåsar.

COP10 – en utmaning för snusförespråkande och representation

FCTC-sekretariatets praxis att bevilja observatörsstatus främst till anti-tobaksorganisationer har historiskt påverkat utvecklingen mot en restriktiv politik. Ofta har man därför förbisett perspektiven från nikotinkonsumentgrupper, som exempelvis förespråkare och användare av snus och nikotinpåsar. För dessa innebär det framflyttade COP10 en möjlighet.

– COP10-förseningen till 2024 är ett viktigt tillfälle att främja snus och nikotinpåsar globalt. Vår framgång i Sverige visar att dessa leder till minskad rökning. Vi kommer att använda den här tiden för att stärka våra positioner och betona snusets roll som ett säkrare alternativ i tobakspolitiken, säger Patrik Strömer, chef för Svenska Snustillverkare.