Nyheter

CAN-rapport: Hälften av rökarna har fimpat

Under de senaste 20 åren har de som röker dagligen minskat markant. Samtidigt har andelen snusare ökat. Det visar en ny rapport från CAN. 
– Det är ett bevis på att snus och nikotinportioner kan fortsätta att hjälpa de som ännu inte fimpat, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.  

Den 31 maj publicerade Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, rapporten Självrapporterande rök- och snusvanor 2003–2023. I den beskrivs hur användningen av snus, cigaretter och e-cigaretter har utvecklats under de nämnda åren i Sverige.  

Siffrorna visar att rökningen i stort sett halverats under de senaste 20 åren, från 22 procent år 2003 till 12 procent år 2023. Framför allt är det dagligrökningen som har minskat, men även totalförbrukningen bland rökarna har minskat. Under den angivna perioden har det genomsnittliga antalet cigaretter som både dagligrökarna och de sporadiska rökarna förbrukar per vecka minskat. Dagligrökarna finns nu främst i åldersgruppen 50–64 år, visar CAN-rapporten. 

Dessutom har det skett en drastisk minskning av rökning bland kvinnor de senaste 20 åren. År 2023 rökte 13 procent av männen och 12 procent av kvinnorna, vilket innebär att könsskillnaderna i princip är borta.  

Svenskarna väljer snus och nikotinportioner 

När det kommer till snus visar CAN-rapporten omvända siffror. Här inkluderar CAN även nikotinportioner. År 2011 snusade 12 procent av befolkningen, medan motsvarande siffra för 2023 är 21 procent.  

Trenden är tydlig och glädjande, enligt Patrik Strömer.  

– För oss som följer utvecklingen av svenskarnas röknings- och snusvanor är detta resultat inget nytt. Jag är stolt över att se svenskar göra välinformerade val, säger han.  

Kvinnor har upptäckt snuset 

Störst uppgång för total snusanvändning finns bland kvinnorna. Medan andelen män som snusade år 2023 är 29 procent, har andelen kvinnliga snusare mer än tredubblats de senaste 15 åren – från 4 till 13 procent.  

Men medan männen fortfarande ligger på betydligt högre nivåer för tobakssnus, var vitt snus nästan lika vanligt bland män och kvinnor. Elva procent bland männen och tio procent bland kvinnorna snusade vitt snus. Användandet har ökat bland både män och kvinnor. 

– Snus har länge varit grunden till att så många har valt bort dödliga cigaretter. Vi ska vara glada att det nu finns ett alternativ för rökare som inte lockas av vanligt tobakssnus. De här siffrorna är ett bevis på att både snus och nikotinportioner kan fortsätta att hjälpa de som ännu inte kunnat sluta röka, säger Patrik Strömer.  

Så kan rapporten visa en mer nyanserad bild 

Något som CAN-rapporten inte tar upp är statistik över de olika produkters hälsorisker. Det skulle kunna ge en mer dynamisk bild av svenskarnas val av tobaks- och nikotinprodukter. Flera studier och rapporter har nämligen visat att svenskar väljer snus framför cigaretter tack vare snusets hälsofördelar.  

– Det går inte att förklara den låga andelen rökare i Sverige utan att också inse snusets roll och numera även nikotinportionernas betydelse, säger Patrik Strömer.