14
Jan

FÄRRE RÖKARE I NORGE – VÄLJER SVENSKT SNUS ISTÄLLET

Allt färre röker i Norge och en av förklaringarna är ökat bruk av svenskt snus, det framkommer i ny statistik från Norges statistiska centralbyrå. Idag snusar 13 procent av Norges…

9
Apr

NORGES HÄLSOMINISTER VILL ÄNDRA UTFORMNINGEN AV SNUSDOSOR

I Norge pågår också diskussioner om snusdosans utformning. Denna gång handlar det om ett förslag från Norges hälsominister Bent Høie att ta bort det övre utrymmet på snusdosornas lock där…

31
Mar

NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR SKAPAR DYSFUNKTIONELL MARKNAD I NORGE

Just nu pågår en översyn av tobaksregleringen i Norge. Ett förslag om en ny tobakslag är framtagen och har nyligen skickats ut på en remissrunda som pågår fram till 9…

17
Mar

NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR PÅ REMISS I NORGE

Just nu pågår remissförfarandet gällande det norska lagförslaget att införa neutrala och standardiserade tobaksförpackningar. Mörkgröna snusdosor med standardiserad text för produktinformation och varumärke kan vara att vänta snuset om förslaget…

19
Nov

SNUSANDET I NORGE ÖKAR

Norska Folkehelseinstituttet (FHI) presenterade i veckan en rapport som visar att snusande ökar i Norge. 33 procent av männen och 23 procent av kvinnorna i åldrarna 16-24 snusar enligt FHI:s…

21
Jan

”Om det finns alternativ till cigaretter minskar rökningen”

Tobaksfakta, Non Smoking Generation och Cancerfonden bryr sig inte om fakta när de argumenterar mot snus som ett alternativ till cigaretter. Det menar Patrik Strömer, Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, i…

22
Oct

Hård forskarkritik mot norsk snusrapport

En färsk rapport om snus från norska Folkehelseinstituttet har mötts av svidande kritik från forskare för att rapportförfattarna helt har ignorerat viktig forskning och överdrivit snusets risker. – Snus är…

18
Oct

Är Finland på väg att tillåta snus?

Mycket tyder på det, enligt en ny enkät bland landets politiker. Finland förbjöd försäljning och import av snus i samband med inträdet i EU 1995. Idag uppger ungefär fem procent…