Internationellt

SNUSANDET I NORGE ÖKAR

Norska Folkehelseinstituttet (FHI) presenterade i veckan en rapport som visar att snusande ökar i Norge. 33 procent av männen och 23 procent av kvinnorna i åldrarna 16-24 snusar enligt FHI:s undersökning. FHI presenterar ett antal negativa effekter av snusning men konstaterar samtidigt att riskerna är dåligt utredda.

Läs mer på FHI:s hemsida.

Läs hela rapporten här.