Produkt & reglering
Online snus sales

Norge vill förbjuda onlineförsäljning av snus

Den norska regeringen vill förbjuda onlineförsäljning av snus som en del av en ny tobaksstrategi. Men experter varnar för att åtgärden kan vara kontraproduktiv i landets arbete för att minska antalet rökare.

Norges nya tobaksstrategi där förslaget att förbjuda onlineförsäljning av snus finns, inkluderades i en omfattande folkhälsorapport som släpptes den 31 mars.

– Vår vision är en tobaksfri generation och vi vill se till att barn födda 2010 och senare ges den möjligheten, säger Norges hälso- och omsorgsminister Ingvild Kjerkol i ett uttalande.

Tunga restriktioner för rökning

Flera av de åtgärder som föreslås i den nya strategin tar särskilt sikte på rökning. Förslagen inkluderar att förbjuda rökning i bilar där barn är passagerare och i utomhusområden där barn kan vistas, såsom lekplatser, idrottsanläggningar, busshållplatser och gemensamma utrymmen i lägenhetsbyggnader.

– Många av dessa restriktioner liknar de som tidigare införts i Sverige och som sannolikt har bidragit till att folk slutat röka, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

– Men framgången för sådana åtgärder i Sverige var beroende av att ha rökfria alternativ som snus och nikotinportioner lätt tillgängliga.

Förbud mot onlineförsäljning av snus

Utöver restriktionerna för rökning föreslås det i strategin ett förbud mot försäljning av snus på nätet. Patrik Strömer ser det som inkonsekvent med de andra åtgärderna, om Norge verkligen vill minska antalet rökare.

– Om målet är att minska skadorna orsakade av brännbar tobak är det viktigt att tillhandahålla alternativa nikotinprodukter med en lägre riskprofil för de konsumenter som vill byta, säger han.

– Men genom att förbjuda onlineförsäljning av snus och vapingprodukter begränsar man tillgången till dessa alternativ, vilket kan göra det svårare för rökare att välja en nikotinprodukt som är mindre skadlig för deras hälsa än dödliga cigaretter.

Tobaksstrategin förbjuder smaksatta vapingprodukter, men innehåller dock inget om förbud mot smaksatt snus och nikotinportioner. Det primära syftet med försäljnings- och smakrestriktionerna är att förhindra försäljning till minderåriga och begränsa tillgången till smaksatta produkter som hälsomyndigheterna tror är mer attraktiva för minderåriga.

”Erfarenheter från andra länder visar att sådana produkter snabbt kan locka barn och ungdomar”, står det i rapporten.

Norge bör utforska handlingskraftiga åtgärder

Patrik Strömer håller med om att minderåriga inte ska ha tillgång till eller använda nikotinportioner av något slag. Men direkta förbud kan få oavsiktliga konsekvenser som vänder på Norges senaste framsteg mot att bli ett rökfritt land.

– Uppgifterna visar tydligt att snus- och nikotinpåsar ersätter cigaretter i Norge, vilket är en fantastisk folkhälsovinst – det skulle vara synd om felaktig politik bromsade den trenden, säger han.

– Jag skulle råda beslutsfattare att överväga åtgärder som åldersverifiering och hårdare upprätthållande av åldersbegränsningar vid försäljningsstället som inte kommer att göra det svårare för vuxna rökare att byta till mindre skadliga alternativ.