Nyheter

NORGES HÄLSOMINISTER VILL ÄNDRA UTFORMNINGEN AV SNUSDOSOR

I Norge pågår också diskussioner om snusdosans utformning. Denna gång handlar det om ett förslag från Norges hälsominister Bent Høie att ta bort det övre utrymmet på snusdosornas lock där använda prillor kan läggas. Enligt Høie kan utformningen av snusdosans lock göra produkten mer attraktiv för ungdomar. Karl Erk Lund från statens institut för rusmedelsforskning i Norge menar istället att borttagandet av det övre locket kan öka konsumtionen av snus då förändringar av den gynnsamma utformningen av snusdosorna kan göra att användare lämnar snuset till förmån för mer hälsovådliga produkter som cigaretter.

Läs mer här.