Internationellt

Forskare varnar för ny reglering av smaksatt snus i Norge

Att förbjuda smaksatt snus skulle kunna leda till att färre väljer att sluta röka. Det visar en ny rapport från Norge.

I Norge pågår det en diskussion om att eventuellt förbjuda smaksättning av rökfria tobaksprodukter som snus.

Anledningen är att snusandet i Norge ökar.

En sådan åtgärd skulle dock främst leda till att färre väljer att sluta med cancerframkallande cigaretter. Det menar i alla fall de norska forskarna Tord Finn Vedøy och Karl Erik Lund vid det norska Folkhälsoinstitutet, i en ny rapport som publiceras i Harm Reduction Journal.

I deras underlag har de löpande intervjuat över 16 000 tidigare eller nuvarande snusare mellan år 2015 och 2019. De intervjuade fick också svara på frågan om de rökte, eller tidigare hade rökt och hur stor sannolikheten var att de skulle välja smaksatt snus.

Rökare föredrar smaksatt snus

Resultatet av undersökningen visade då att de flesta som föredrog smaksatt snus var just gruppen nuvarande, eller tidigare, rökare.

Eftersom snus inte leder till dödliga sjukdomar som till exempel cancer, och därför är ett mindre skadligt alternativ till cigaretter, varnar forskarna därför nu för att den här typen av ny reglering skulle få negativa effekter på den norska folkhälsan.

– Regelverk som skulle förbjuda eller begränsa smaksatt användning av snus kan påverka rökare – en riskpopulation – mer än de som aldrig rökt tidigare, skriver forskarna i sin rapport och konstaterar vidare. 

– Hälsovårdsmyndigheterna bör vara uppmärksamma på den verkliga komplexiteten som styr potentiella skador och fördelar med smakbegränsningar på snus. En ytterligare bedömning av smakbegränsningar bör bekräfta att smaksatta snusprodukter också fungerar som alternativ till cigaretter.

Norge: därför lyckas de minska rökning

Norge har tidigare lyfts som ett land som har lyckats att minska rökning de senaste åren och snus anses att spelat in i trenden. Mellan 2001 och 2018 sjönk dagliga rökningen i åldersgruppen 16-24 år med nästan 90 procent, från 29 procent till endast 3 procent. Samtidigt ökade snusandet i Norge från fem procent till 12 procent sett till hela populationen, och från tio till 19 procent i åldrarna 16-24 år mellan år 2005 och 2018.

I en tidigare intervju med Snusforumet har Karl Erik Lund sagt att myndigheterna bör underlätta för en övergång till nikotinprodukter med en lägre skadegrad istället för att gör valet svårare.