Nyheter

NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR PÅ REMISS I NORGE

Just nu pågår remissförfarandet gällande det norska lagförslaget att införa neutrala och standardiserade tobaksförpackningar. Mörkgröna snusdosor med standardiserad text för produktinformation och varumärke kan vara att vänta snuset om förslaget går igenom. Två andra förslag som remissinstanserna ska lämna synpunkter på är om snusdosorna ska innehålla hälsovarningar och om snusportionspåsarna ska standardiseras.

Läs mer här.