Internationellt

Rökningen minskar mer i Norge än i Australien – tack vare snuset

Norge och Australien har några av världens tuffaste tobakslagar. Men bara ett land har i princip lyckats eliminera rökning bland unga. Och det finns bevis för att snuset är en avgörande faktor för att rökningen minskar i ett land, men inte det andra.

I både Australien och Norge är det förbjudet att röka på allmän plats och att marknadsföra tobaksprodukter. Dessutom måste tobaksprodukter ha en neutral förpackning. Australien införde begränsningarna år 2012, och Norge år 2018.

I båda länderna har rökningen även minskat kraftigt de senaste tjugo åren. Mellan 2001 och 2018 minskade andelen dagliga rökare i Australien från 22 till 14 procent, och i Norge från 30 till 12 procent.

Rökningen minskade 90 procent

Men även om båda länderna visar på en nedåtgående trend har antalet dagliga rökare minskat betydligt mer i Norge än Australien (även om minskningen i samtliga åldersgrupper varit mer jämn i Australien). 

Den största skillnaden finns i åldersgruppen 16-24 år.

I Australien halverades antalet rökare i denna grupp mellan 2001 och 2018, en minskning från 28 procent till 14 procent.

Men siffrorna bleknar jämfört med Norge, där den dagliga rökningen i åldersgruppen 16-24 år minskade med nästan 90 procent under samma period, från 29 procent till endast 3 procent.

Snusandet ökar när rökningen minskar

Den nedåtgående trenden när det gäller andelen rökare i åldrarna 16-24 år såg ungefär likadan ut i båda länderna fram till omkring år 2007. Då planade utvecklingen ut i Australien, men i Norge accelererade den nedåt.

Detta sammanfaller med en ökning av antalet snusare i Norge, där produkten är laglig att sälja. I Australien däremot är snus och andra rökfria tobaksprodukter för oralt bruk förbjudna.

Mellan år 2005 och 2018 ökade snusandet i Norge från fem procent till 12 procent sett till hela populationen, och från tio till 19 procent i åldrarna 16-24 år.

Trenden har fortsatt under 2019. Enligt färsk statistik från Norges statliga statistikmyndighet, SSB, har den dagliga rökningen i gruppen 16-24 år minskat till endast två procent, medan snusandet har ökat till 20 procent. I Australien däremot röker fjorton procent i åldersgruppen 16-24 år cigaretter varje dag.

Unga vuxna röker i princip inte

– Rökning förekommer i princip inte bland unga vuxna i Norge. När vi tittar på datan är det svårt att förneka att snus har spelat en nyckelroll i vad som kan anses vara en stor seger för den allmänna hälsan i Norge, säger Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen.

Han tillägger att siffrorna borde vara en väckarklocka för folkhälsomyndigheterna i Australien och andra länder som har förbjudit snus.

– Att göra mindre skadliga nikotinprodukter olagliga begränsar i slutändan det totala arbetet för att minska rökningen, säger Patrik Strömer.

Enligt honom finns det inte längre några frågetecken kring huruvida snus är säkrare än cigaretter. Han ser också Norge som ett bevis på att vuxna får enklare att sluta röka, eller kanske inte ens börjar, om snus finns som alternativ.  

– Utvecklingen i Norge visar tydligt att skademinimering är ett effektivt sätt att nå vårt mål med en rökfri värld, säger Patrik Strömer.