Internationellt

NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR SKAPAR DYSFUNKTIONELL MARKNAD I NORGE

Just nu pågår en översyn av tobaksregleringen i Norge. Ett förslag om en ny tobakslag är framtagen och har nyligen skickats ut på en remissrunda som pågår fram till 9 juni i år.

En av delarna i lagförslaget handlar om att införa neutrala och standardiserade tobaksförpackningar. Mörkgröna snusdosor med standardiserad text för produktinformation och varumärke kan vara att vänta snuset om förslaget går igenom. Två andra förslag som remissinstanserna ska lämna synpunkter på är om snusdosorna ska innehålla hälsovarningar och om snusportionspåsarna ska standardiseras.

Förslaget har mött starka reaktioner från snustillverkarna i Sverige som anser att snuset bör regleras mildare med tanke på att konsumtion av snus visat sig vara betydligt mindre skadligt i jämförelse med cigaretter.

– Det är ett överraskande grovt regleringsgrepp på snus. Jag har otroligt svårt att se att regleringsförslaget står i proportion till den riskprofil som snuset står för. Man avser att reglera cigaretter och man beskriver cigaretternas skadeverkningar och man anser att det är proportionellt att utifrån cigaretternas skadeverkningar införa detta även på snus, säger Patrik Hildingsson från Swedish Match.

Norges Hälso- och omsorgsminister Bent Høie har meddelat att marknadsföringen på snusdosor fungerar som reklampelare för unga.

– Speciellt snusdosorna ligger vid sidan av Iphonen på de flesta ställen där ungdomar träffas. Det betyder att tobaksreklamen är synlig på väldigt många ställen där ungdomar är, och det har betydelse, säger Bent Høie till Ekot.

Australien är det enda land i världen som infört neutrala tobaksförpackningar, men liknande förslag har lagts fram bland annat i Storbritannien och Frankrike. I Sverige är de tilläggsdirektiv som folkhälsominister Gabriel Wikström (S) adderade till den svenska utredningen av EU:s Tobaksproduktdirektiv av liknande innehåll och kan eventuellt komma att få samma följder. Detta är anmärkningsvärt då både Sverige och Norge därmed klassificerar snus lika hårt som rökning, i övriga nämnda länder finns det inte snus överhuvudtaget utan förslagen drabbar endast cigaretter.

I Storbritannien har kritik förts fram att neutrala tobaksförpackningar kommer att få konsekvenser för jobben inom förpackningsindustrin samt att förslaget strider mot varumärkeslagarna i landet. Man menar också att förslaget öppnar upp för en svart marknad som riskerar att placera dåliga kopior på marknaden. Neutrala tobaksförpackningar på den norska marknaden riskerar därför att göra dagens marknad dysfunktionell.