Forskning

Studie om NRT väcker hopp om mer forskning

Nikotinläkemedel (NRT) påverkar inte viktiga biomarkörer. Det visar en färsk amerikansk studie. Resultatet ger hopp om att väcka forskares intresse även för alternativa nikotinprodukters hälsofördelar.

– Även om resultatet kan tolkas till nikotinprodukters fördel så kan vi ännu inte konstatera att andra nikotinprodukter visar samma effekt. Just därför måste forskare visa större intresse för hela spektrat av nikotinprodukter, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

Nikotinläkemedel (Nicotine Replacement Therapy, NRT) innehåller nikotin och har länge använts som en metod för att sluta röka. Men hur det påverkar kroppen i övrigt har varit oklart. Studien har därför undersökt hur NRT påverkar inflammation, blodfetter och liknande faktorer. Och nu meddelar forskare att NRT inte verkar ha någon negativ påverkan på biomarkörerna.

Studien av NRT borde väcka intresse för fler nikotinprodukter

Visserligen innehåller NRT en mindre mängd nikotin än alternativa nikotinprodukter, såsom nikotinportioner. Men studiens resultat kan vara ett första steg i att väcka nyfikenhet kring nikotinets hälsofördelar för rökare som vill fimpa cigaretter.

– I Sverige märker vi tydligt att alternativa nikotinprodukter blir ett föredraget, hälsosammare val för många som vill sluta röka. Det är uppmuntrande att se forskning kring nikotinets inverkan på biomarkörer i samband med att man slutar röka, säger Patrik Strömer.

Samtidigt är de nikotinprodukter som svenska folket egentligen väljer när de vill sluta röka i hetluften runt om i Europa. Risken blir att fel information sprids om produkter som egentligen är ett mycket säkrare alternativ till rökning. Här har Sverige en chans att visa framfötterna, så som man gjort med snuset genom alla år.

– Trots att vissa produkter innehåller mer nikotin, visar det sig att de kan vara effektivare för att få rökare att sluta röka än NRT. Det ger hopp om att denna studie kan inspirera fler forskare att studera fördelarna med alternativa nikotinlösningar, säger Patrik Strömer.  

Kan vara avgörande för alla som vill sluta röka

I studien jämförde forskarna 65 personer som försökte sluta röka. Vissa använde NRT medan andra inte gjorde det. Forskarna tittade sedan på olika tecken hos båda grupperna på hur kroppen fungerar när personerna rökte jämfört med när de slutat röka. Resultatet visade att det inte var någon skillnad i tecknen mellan de som använde NRT och de som inte gjorde det.

Forskarna sammanfattar att NRT-produkter fortsatt är säkra att använda när man försöker sluta röka, i alla fall när det kommer till de specifika biomarkörerna för endotelfunktion, oxidativ stress, inflammation och lipider.

– Medan NRT nu visar sig vara säkert, uppmanar resultaten till fördjupade studier av andra nikotinprodukter. Detta steg kan vara avgörande för de som söker en rökfri framtid, säger Patrik Strömer.