Forskning

Harvardprofessor om säkrare tobaksalternativ

Dan Wikler, professor vid Harvard’s T.H. Chan School of Public Health, lyfte nyligen fram vikten av att hitta säkrare alternativ till traditionell tobak i arbetet med att minska de tobaksrelaterade skadorna.

Seminariet, med rubriken ”Ethics, E-Cigs, and the Tobacco End Game”, arrangerades av den självständiga forskningsstilftelsen Institutet för framtidsstudier och fokuserade på området: ”Maximum Potential Reduction of Premature Mortality” (MPRPM). Lite förenklat handlar MPRPM om arbetet för att rädda liv genom att minska skador orsakade av tobak.

Omfamna säkrare alternativ för att minska skador

En viktig diskussion handlade om de relativa riskerna för användare av e-cigaretter jämfört med användare av traditionell tobak. Seminariet hänvisade till en rapport från det brittiska folkhälsoinstitutet, som uppskattade att e-cigaretter är 95% mindre skadliga än tobak.

Denna statistik understryker potentialen hos e-cigaretter som ett medel att främja säkrare tobaksvanor, likt den svenska erfarenheten av snus.

Seminariet betonade vikten av att omfamna skademinimering som en grundläggande strategi i arbetet med minskat tobaksanvändade.

Skademinimering syftar till att erbjuda individer som använder nikotinprodukter ett säkrare alternativ till cigarretter, med målet att minska hälsoriskerna.