Statistik

Svenskar byter cigaretter mot snus av hälsoskäl

Åtta av tio som byter cigaretter mot snus har gjort det för att snus är mindre skadligt. Det visar en undersökning från Demoskop. 

Studien gjordes bland svenskar över 16 år under 2019. Totalt svarade 3 925 personer, och av dessa var 1 042 snusare. 

I studien var det 419 personer som börjat snusa istället för att röka, och 80 procent uppgav att de gjort det av hälsoskäl.

– Lobbygrupperna mot tobak menar att snus är lika farligt som cigaretter, men uppenbarligen är det många svenskar som inte håller med, säger Patrik Strömer, Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen.

Undersökningen visar också att kvinnor tycker det är viktigare att minska påverkan på omgivningen än män när de beslutar att byta från cigaretter till snus. 

Att snus är betydligt mindre skadligt för hälsan än cigaretter har dessutom backats upp av flera studier på senare år. 

Snus en “mindre riskfylld” tobaksprodukt

I höstas slog USA:s Food and Drug Administration, FDA, fast att snus kan klassas som en “mindre riskfylld” tobaksprodukt. Denna viktiga myndighet kom fram till att snus innebär “en lägre risk för munhålecancer, hjärtsjukdom, lungcancer, emfysem och kronisk bronkit” jämfört med cigaretter. 

Och nyligen publicerades en vetenskaplig översikt över den medicinska forskningen kring snus i den oberoende tidskriften Harm Reduction Journal, som konstaterade att snus inte innebär någon signifikant risk för flera sjukdomer, bland annt lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, bukspottkörtelcancer, diabetes eller muncancer. 

Rökning däremot skadar i princip alla organ i kroppen, och orsakar 80 procent av all lungcancer – vilket är den vanligaste cancerformen i världen.

I översikten framhålls även att Sverige har lägst antal dagliga rökare i hela Europa, endast fem procent, men att 20 procent använder snus. Samtidigt har Sverige relativt få fall av tobaksrelaterade sjukdomar, och den lägsta förekomsten av lungcancer hos män i Europa.

– Svenskar som byter cigaretter mot snus av hälsoskäl tänker alltså helt rätt, säger Patrik Strömer.