Artiklar med taggen Riksdagen

Politik

Riksdagsdebatt om skademinimering: Gammal politik

Riksdagsdebatt om skademinimering: Gammal politik

Riksdagsdebatten 21 mars visade att fler politiker behöver höja kunskapsnivån om skademinimering. Men det finns tecken på att Sverige går mot en skademinimeringslinje – och i längden mot ett rökfritt Sverige. Hur vägen till ett rökfritt Sverige ska se ut ä...

Opinion

“Hoppas den nya regeringen väljer att säga ja till fakta om snus”

“Hoppas den nya regeringen väljer att säga ja till fakta om snus”

Skattehöjningar och sega framsteg inom snuspolitiken är ett misslyckande som Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, vill se en ändring på under nästa mandatperiod. Det är dags att...

Produkt & reglering
e-cigarette flavour ban

Nej till lagförslag om smakförbud i e-cigaretter

Nej till lagförslag om smakförbud i e-cigaretter

UPPDATERING: Sveriges riksdag beslutade att gå emot regeringen och avslå förslaget om smakförbud i e-cigaretter men ställer sig bakom övriga åtgärdsförslag som bland annat innebär marknadsföringsrestriktioner ...

Politik
stromer.regeringen

“Regeringens nya ANDTS-strategi i strid med vetenskapen”

“Regeringens nya ANDTS-strategi i strid med vetenskapen”

Drygt nio månader efter att en majoritet i Sveriges Riksdag avslog regeringens första försök har en ny ANDTS-strategi tagits fram. Men den senaste versionen tar ingen hänsyn till de stora hälsoskillnaderna mel...

Politik

Riksdagskandidat: Avskaffa skatten på tobaksfritt snus

Riksdagskandidat: Avskaffa skatten på tobaksfritt snus

Inom kort väntas riksdagen debattera regeringens förslag om skärpta regler för tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagskandidaten Oliver Rosengren (M) vill se en sänkt skatt på snus och att skatten på tobaksfritt...

Politik
Johan Hultberg, M

Riksdagen röstade nej till ny ANDTS-strategi

Riksdagen röstade nej till ny ANDTS-strategi

Riksdagen gick på Socialutskottets linje och röstade nej till regeringens förslag till ny ANDTS-strategi. Därmed hamnar frågan återigen på regeringens bord som nu får i uppdrag att ta fram en ny strategi so...

Opinion

Därför borde ANDT-strategin göra skillnad mellan snus och rökning

Därför borde ANDT-strategin göra skillnad mellan snus och rökning

Enligt Socialstyrelsen har snus en minimal negativ effekt på människors hälsa, samtidigt som rökning anses vara mer skadligt än dåliga matvanor, alkohol och brist på motion. Allt fler svenska politiker som...

Politik

Skademinimering kan bli aktuellt i nya regelverk kring tobak

Skademinimering kan bli aktuellt i nya regelverk kring tobak

Skademinimering kan bli aktuellt i det nya regelverket kring tobak. Det står klart sedan frågan ställdes i en interpellationsdebatt i Riksdagen nyligen. I en interpellationsdebatt i Riksdagen i början a...

Politik

”Mindre skadliga tobaksprodukter bör beskattas lägre”

”Mindre skadliga tobaksprodukter bör beskattas lägre”

Riksdagsledamoten John Weinerhall, M, föreslår i en motion att Riksdagen ska utreda möjligheterna att skapa en egen kategori i lagstiftningen kring punktskatter för mindre skadliga tobaksprodukter. I motionen ...