Artiklar med taggen Riksdagen

Opinion

Därför borde ANDT-strategin göra skillnad mellan snus och rökning

Därför borde ANDT-strategin göra skillnad mellan snus och rökning

Enligt Socialstyrelsen har snus en minimal negativ effekt på människors hälsa, samtidigt som rökning anses vara mer skadligt än dåliga matvanor, alkohol och brist på motion. Allt fler svenska politiker som debatterar den kommande ANDT-strategin har också ...

Politik

Skademinimering kan bli aktuellt i nya regelverk kring tobak

Skademinimering kan bli aktuellt i nya regelverk kring tobak

Skademinimering kan bli aktuellt i det nya regelverket kring tobak. Det står klart sedan frågan ställdes i en interpellationsdebatt i Riksdagen nyligen. I en interpellationsdebatt i Riksdagen i början a...

Politik

”Mindre skadliga tobaksprodukter bör beskattas lägre”

”Mindre skadliga tobaksprodukter bör beskattas lägre”

Riksdagsledamoten John Weinerhall, M, föreslår i en motion att Riksdagen ska utreda möjligheterna att skapa en egen kategori i lagstiftningen kring punktskatter för mindre skadliga tobaksprodukter. I motionen ...

Produkt & reglering

Riksdagen skiljer på cigaretter och snus

Riksdagen skiljer på cigaretter och snus

Den 12 december beslutade riksdagen om ändringar i tobakslagen. Trots Löfven-regeringens ovilja att göra skillnad på cigaretter och snus, fanns det en majoritet i riksdagen för att införa hårdare regler mot rök...

Nyheter

SOCIALUTSKOTTET: NY TOBAKSLAG BÖR EJ GÄLLA SNUS

SOCIALUTSKOTTET: NY TOBAKSLAG BÖR EJ GÄLLA SNUS

Onsdag den 6 april röstades regeringens förslag för genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv igenom i riksdagen. Under riksdagsdebatten som föranledde röstningen ansåg flera partiföreträdare att det förslag ...

Nyheter

DELADE ÅSIKTER BLAND ÅRETS SNUSMOTIONER

DELADE ÅSIKTER BLAND ÅRETS SNUSMOTIONER

Den allmänna motionstiden pågår från riksdagens öppnande till femton dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Under den perioden har riksdagsledamöterna möjlighet att lämna in motio...