Politik
Johan Hultberg, M

Riksdagen röstade nej till ny ANDTS-strategi

Riksdagen gick på Socialutskottets linje och röstade nej till regeringens förslag till ny ANDTS-strategi.

Därmed hamnar frågan återigen på regeringens bord som nu får i uppdrag att ta fram en ny strategi som tydligare gör skillnad mellan olika tobaksprodukter, beroende på hur skadliga de är.

Regeringens förslag till ny ANDTS-strategi har fått kritik från flera olika håll sedan den presenterades i våras.

Nu har riksdagen sagt sitt. Efter att socialutskottet uppmanat riksdagen att rösta nej till regeringens förslag blev så också fallet.

Med röstsiffrorna 37-19 avslog riksdagen propositionen.

M vill inte att politikerna jagar snusare i ANDTS-strategin

Beslutet föregicks av en debatt i riksdagen där partierna lade fram sin syn på frågan.

Moderaternas representant i socialutskottet, Johan Hultberg, argumenterade då för att regeringen snarast bör återkomma med en uppdaterad och förbättrad ANDTS-strategi.

– En förnyad ANDTS-strategi ska utgå från ett förändrat övergripande mål, ett mål som beaktar varierande skadeverkningar. I stället för att som regeringen jaga snusare bör målet avseende tobaks- och nikotinprodukter vara att minska skadorna på samma sätt som målet är uttryckt när det gäller alkohol och spel om pengar. För oss moderater betyder det att arbetet framåt behöver fokusera på att minska den livsfarliga tobaksrökningen samt att utveckla och stärka det förebyggande arbetet så att färre börjar med tobaks- och nikotinprodukter, sade Johan Hultberg i riksdagsdebatten.

”Förhoppningsvis en mer seriös politik”

Per Ramhorn, SD, menade att en ny ANDTS-strategi bör klargöra skillnaderna mellan hur skadliga olika tobaksprodukter är för hälsan.

– Därför är det mycket glädjande att utskottet nu har lagt fram ett förslag till tillkännagivande om ett nytt övergripande mål som tar hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. Förhoppningsvis kan detta leda till att vi får en mer seriös politik på området, som utgår från evidens, beaktar olika ANDTS-produkters skadeverkningar och baseras på vetenskapliga riskbedömningar, sade Per Ramhorn.

”Att jämföra snus med cigarettrökning är helt fel”

Centern, som är ett av regeringens samarbetspartier, står också bakom socialutskottets beslut att avslå förslaget till ny ANDTS-strategi. Bland annat med anledning av att förslaget inte gör skillnad mellan olika tobaksprodukter, utan i stället anger målet att minska allt tobaksbruk.

– Låt mig vara den förste att säga snus definitivt inte är någon hälsoprodukt, utan den är befäst med ett antal allvarliga konsekvenser. Det är klart att vi ska göra allt vi kan för att undvika att ungdomar börjar snusa. Men att jämföra det med cigarettrökning, som är ett av de största folkhälsohot vi har och orsakar sjukdom och död i en omfattning som få andra saker, leder tanken helt fel, sade centerns Anders W Jonsson.

Fokusera på minskad rökning i ny ANDTS-strategi

Johan Hultberg påpekade återigen att det är en enorm skillnad i skadeverkning mellan cigaretter och till exempel snus.

– En seriös politik måste ändå utgå från faktumet att det är mycket bättre att folk väljer att snusa framför att röka. Men med det förslag till målsättning som regeringen lade på riksdagens bord hade det varit bättre att två personer slutade snusa än att en person slutade röka. I min värld är det alltid viktigast att fokusera på minskad rökning.

Regeringens fokus – minska beroendet

Nicklas Attefjord, MP, argumenterade för regeringens förslag och framhöll vikten av att ny ANDTS-strategi fokuserar på att förhindra att barn och unga från att börja använda nikotinprodukter.

– Det viktiga är att vi jobbar både förebyggande och med insatser kring de som vill sluta röka, tänker jag. Det är självklart superviktigt. Skadorna av tobaksrökning är såklart större, men det innebär inte att nikotin eller nikotinprodukter är ofarliga. Vi behöver ha lika mycket förebyggande åtgärder, och framför allt är det viktigt att barn och unga inte förleds in i eller riskerar ett livslångt beroende, sade Nicklas Attefjord.

”Får jobba med de förutsättningar som finns”

Exakt hur regeringen väljer att gå vidare med frågan om ny ANDTS-strategi är fortfarande oklart. Nicklas Attefjord konstaterade i riksdagsdebatten inför beslutet att ett riksdags-nej var troligt. 

– Mycket talar ju för att den här strategin inte kommer att gå igenom, och då gäller det. Då får man ta och kavla upp ärmarna och börja jobba utifrån de förutsättningar som finns parlamentariskt i och med det beslut som riksdagen fattar och se hur det ska hanteras tillbaka till regeringen. Det är väl så jag tänker att man får jobba, sade Nicklas Attefjord.