Politik

”Mindre skadliga tobaksprodukter bör beskattas lägre”

Riksdagsledamoten John Weinerhall, M, föreslår i en motion att Riksdagen ska utreda möjligheterna att skapa en egen kategori i lagstiftningen kring punktskatter för mindre skadliga tobaksprodukter.

I motionen pekar John Weinerhall på att det är stor skillnad mellan hur hälsan påverkas av olika tobaksprodukter. Snus, och tobaksprodukter som hettas upp eller förångas, är betydligt mindre skadliga än sådana som förbränns. Därför bör de också beskattas lägre.

– Jag tror inte på mål som säger att Sverige ska vara helt tobaksfritt. Folk måste få välja själva, men om de vill använda tobak tycker jag att vi ska premiera mindre dåliga alternativ, säger John Weinerhall.

Ge incitament till omställningen

Enligt motionen är syftet med sänkningen av punktskatten ”att ge politiken ett tydligare redskap för att behandla tobaksprodukter efter hälsopåverkan och samtidigt skapa förutsättningar för att ge industrin incitament att själva bidra till omställningen”.

Med ”ge industrin incitament” menas att det skulle bli lättare för bolagen att marknadsföra vissa tobaksprodukter som mindre skadliga om politiken erkänner att sådana finns.

– Dessutom kan man gissa att efterfrågan på mindre skadliga tobaksprodukter skulle öka med lägre beskattning, säger John Weinerhall.

Inför skademinimering som mål

Han tror också att det är lämpligt att Sverige inför skademinimering som mål för nikotinprodukter på samma sätt som redan görs för alkohol.

– Det finns anledningar att öl beskattas lägre än ren sprit och det kanske inte är orimligt att ha samma perspektiv på tobak, säger John Weinerhall.

Moderatpolitikern är inte den enda riksdagsledamot att lämna in en motion om vikten av att införa skademinimering i svensk tobakspolitik. Miljöpartiets Rasmus Ling har också lagt fram en motion som föreslår att svensk tobakspolitik bör införa skademinimering som mål.

Las mer: 
Ett riskreduktionsperspektiv i tobaksskattelagstiftningen (Riksdag)

Därför vill riksdagsledamoten införa skademinimering (Snusforumet)