Opinion

“Hoppas den nya regeringen väljer att säga ja till fakta om snus”

Skattehöjningar och sega framsteg inom snuspolitiken är ett misslyckande som Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, vill se en ändring på under nästa mandatperiod. Det är dags att Sverige driver på folkhälsofrågan i hela Europa under ordförandeskapet i EU. 

Hur skulle du sammanfatta hur snuspolitiken behandlats under den senaste mandatperioden?
– Rätt okej, men snuset har fortfarande ingen egen plats i politiken utan likställs fortfarande med cigaretter. Två gånger har riksdagen krävt att den vetenskapligt fastslagna skillnaden mellan olika former av tobak och nikotin också måste speglas i hur myndigheter arbetar och informerar, men regeringen har vägrat att följa demokratiskt fattade beslut.

När du tittar tillbaka på debatten om snus, är du nöjd? 
– Jag är nog aldrig riktigt nöjd förrän det blivit rätt och bra. Och där är vi inte än. Allt fler förstår att Sverige är unikt i EU. Vi har en snustradition, vi är det enda landet där snus är tillåtet och vi har lägst andel rökare i EU och har därför också mindre sjukdomar än andra länder.

Vad anser du var det viktigaste beslutet/utvecklingen när det gäller snus/tobakspolitik?
– Att det äntligen blev en lagreglering av nikotinportioner. Branschen har sedan 2019 haft en egen reglering med åldersgräns och varningstext som viktigaste delar. Det blir nu också lag. I praktiken är det förstås ingen skillnad, men med lagstadgad åldersgräns förstår alla att detta är njutningsprodukter för vuxna.

Vilken är den största framgången gällande snus/tobakspolitiken?
– Att Sverige har en rökfri generation på riktigt! Svenskar födda 1992 eller senare har valt bort rökningen, och det är socialt accepterat att kvinnor använder snus eller nikotinportioner. Ser man till det mer politiska är det nog att livsmedelsgodkända smaker är tillåtna. Politiker och byråkrater som inte själva snusar eller slutat röka med nikotinportioner har svårt att förstå att en produkt måste vara attraktiv för att människor ska vilja sluta röka och pröva något annat. Att Sverige nu har en rimlig reglering bör också leda till att EU borde titta närmare på det bästa landet inom Unionen.

Och det största misslyckandet?
Skattehöjningarna – ständigt dessa höjda skatter. Regeringen föreslår nu en skattehöjning till 508 kronor per kilo i snus, det blir en höjning på mer än 400 procent sedan 2006! Skatten på snus borde sänkas rejält av rättviseskäl. Men Finansdepartementets starka beroende av punktskatter gör det svårt att åstadkomma förändring. Alla insatta vet att snusare betalar flera miljarder för mycket i skatt, rätt in i statskassan, medan cigaretterna inte täcker sina samhällskostnader. Det är orättvist och dumt av flera skäl. Ett paket cigaretter i Sverige kommer även framöver att vara billigast i hela Norden! Hur tänker man då? 

Var det något som överraskade dig i hur riksdagen/regeringen agerat gällande snuspolitiken?
– Att enbart motståndare till den framgångsrika skademinimeringsstrategin blev inbjudna när ANDTS-politiken skulle utformas. Att regeringen medvetet väljer att säga nej till fakta som “kommer från fel håll” är ändå överraskande. Bubblor och ekokammare är aldrig bra för demokratin i ett samhälle.

Vilka är de största frågorna på agendan just nu när det gäller snus och folkhälsa?
– För det första, att regeringen följer riksdagens beslut. Där ser det inte så lovande ut dessvärre, med den utredning som ska se hur framtida politik kan vara utformad. Direktiven borde ha utgått från att flera tusen personer avlider i förtid varje år till följd av rökning och ingen avlider till följd av snusande. Hur kan man undvika sådana fakta?

Vad är dina förhoppningar inför valet/nästa mandatperiod?
– Får jag önska så är det så klart sänkt skatt på snus. Och så behöver kommunerna bli bättre på att utöva tillsyn och kontroll. Nu hör vi om trakasserier mot enskilda handlare, medan kriminella aktörer slipper undan. Det är helt fel att agera så. Sedan måste Sverige någon gång förklara för övriga EU om vad det är som faktiskt fungerar. Det är bara att titta på hälsostatistiken!

Vilket budskap skulle du vilja förmedla till snusare när de överväger hur de ska rösta?
– Att snus är den enklaste politiska kompassen; personer som inte ens kan acceptera snusets roll i samhället uppvisar en väldigt låg tolerans överlag. Finns det kandidater som lovar sänkt skatt på snus, så är det troligen en rätt omdömesgill och klok person.

Vad är du mest orolig över när du tittar framåt efter valet? 
– Att de framgångar som skett inte erkänns, att myndigheter fortsätter att agera som att det inte är någon skillnad på rökning och snus. Och att Sverige inte driver en tydlig och klok linje i EU under ordförandeskapet.

Vilket är det största hotet mot en sund snuspolitik?
– Att så många lägger sig i sådant som inte är deras ensak. Gillar du inte snus, snusa inte. Så enkelt borde det vara. Och att höga skatter försvårar fortsatt övergång från rökning till snus.

Har du något meddelande till nya invalda ledamöter och ministrar angående snus och folkhälsa?
– Titta på verkligheten! I alla länder där “hårdare” politik har prövats har det gått dåligt, men överallt där medborgare har tillgång till alternativ har det gått bättre. Aktivister bryr sig aldrig om resultat, därför ska man alltid titta på resultaten. 

Uppdaterad 26 augusti 2022.