Politik

Riksdagskandidat: Avskaffa skatten på tobaksfritt snus

Inom kort väntas riksdagen debattera regeringens förslag om skärpta regler för tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagskandidaten Oliver Rosengren (M) vill se en sänkt skatt på snus och att skatten på tobaksfritt snus avskaffas helt. Han är starkt kritisk till snusskattens nuvarande nivå. 

– Det är orättvist och moraliserande, säger Oliver Rosengren till Snusforumet.

I lagrådsremissen Hårdare regler för nya nikotinprodukter föreslår regeringen flera regleringar för tobaksfria produkter som vitt snus. Bland annat införs en 18-årsgräns och striktare marknadsföring, något som på många sätt liknar den policy som branschen och de fyra stora tillverkarna i Sverige sedan flera år tillbaka redan har antagit

Regeringen vill också se ett förbud mot smaksättning av e-cigaretter. Ett förbud mot smaksatt snus har diskuterats men finns inte med i regeringens förslag. Dock efterfrågar vissa remissinstanser att smaker ska förbjudas helt – något som oroar den moderate riksdagskandidaten Oliver Rosengren från Växjö. 

– Risken att Socialdemokraternas förbudsiver fortsätter till smaksatt snus är överhängande, säger han till Snusforumet. 

Rosengren, som är nu kommunalråd i Växjö kommun och 2021 utsågs till Sveriges mäktigaste politiker under 30 tvekar om att regeringen kommer ta hänsyn till vetenskapen kring olika risker kopplad till olika nikotinprodukter.

– Det är tydligt att Socialdemokraterna ignorerar de välkända skillnaderna i hälsopåverkan mellan snus och cigaretter. Det saknar stöd i tillgänglig kunskap och forskning, säger Oliver Rosengren.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har i en rapport beräknat samhällskostnaderna för snuset till 630 miljoner. Samtidigt är den totala punktskatteintäkten på snus 2,9 miljarder kronor.

– Det innebär att snusare subventionerar icke-snusare med 2,3 miljarder kronor. Det är orättvist och moraliserande. Det är rimligt att punktskatter täcker samhällskostnader, även om de inte kan bli hur höga som helst då det givetvis behöver vägas mot smugglingsrisker och så vidare. Punktskatter som är större än samhällskostnaderna är dock helt fel. Då är det en ren straffskatt. Snusskatten bör därför sänkas med fyra femtedelar på vanligt snus och slopas helt på tobaksfritt, säger Oliver Rosengren.